Har du forsikret barnet ditt?

De fleste barn kommer seg gjennom oppveksten uten å rammes av alvorlige ulykker og sykdommer. Men for de som rammes har forsikringsordningene vært viktige for barnets økonomiske fremtid. Alle barn bør ha en forsikring.

En barne- og ungdomsforsikring sikrer økonomisk trygghet for deg og barnet hvis sykdom eller ulykke skulle skje. Forsikringen dekker:

  • medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke
  • kreft
  • utvidet hjelpestønad
  • ombygging av bolig og tekniske hjelpemidler
  • behandlingsutgifter ved ulykke
  • utbetaling ved død
  • dagpenger ved sykehusopphold
  • betalingsfritak ved mors eller fars død

Inkluder uføreforsikring, og sikre barnet ditt økonomisk trygghet – også som voksen.

Du kan kjøpe forsikringen til barn mellom 2 måneder og 16 år, og den gjelder frem til barnet fyller 20 år. Når barnet fyller 20 år opprettes en ulykkesforsikring som gir erstatning på inntil 15G ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Ulykkesforsikringen følger barnet til det er 75 år dersom den ikke blir sagt opp, og den vil være tilknyttet nåværende betalingsavtale med mindre SpareBank 1 får melding om annen betaler.

For å høre mer om forsikring av barnet ditt, og andre forikringer, ta gjerne kontakt med din rådgiver i SpareBank 1.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.