Leasing – en anbefalt finansieringsform for landbruket

Med leasing får du tilgang på tidsriktig og effektivt utstyr uten å binde sikkerhet. Du slipper å forskuttere all merverdiavgift og det er enkelt å budsjettere.

Hva kan jeg lease?

Utstyr som synker i verdi kan det være smart å lease. Leasing egner seg spesielt godt for produksjonsutstyr, anleggsmaskiner, traktorer, landbruksmaskiner samt person-, vare- og lastebiler. Dette er utstyr som ofte blir utsatt for tøff behandling slik at verdien forringes raskt. Leieperioden tilpasses bruk av utstyret og forventet slitasje. Når leasingavtalen utgår bestemmer du selv om du ønsker å leie videre eller kjøpe utstyret. Du kan også be om å kjøpe objektet i løpet av leieperioden.

Merverdiavgift, enkelhet og budsjettering

Ved leasing av utstyr slipper du å lånefinansiere all merverdiavgiften ved kontraktsinngåelse. I stedet får du merverdiavgift på leiene slik at utlegget fordeles over leietiden. Dette kan gi deg bedre og mer forutsigbar likviditet. Leasing er enkelt, både for deg og regnskapsfører. Regnskapsfører posterer denne leiekostnaden under “andre driftskostnader”. Man slipper i de aller fleste tilfellene “balanseføring og saldoavskrivning”. Videre kan det være enklere å budsjettere for neste år da man har full oversikt over månedlige leiekostnader.

Les mer om finansieringsformer for landbruket.

Når er leasing lønnsomt?

Er du usikker på når leasing er lønnsomt? Din rådgiver i banken kjenner økonomien din og kan gi deg gode råd om valg av finansieringsform. Leiepris avhenger av type utstyr, leieperiode og startleie. Hvis du har kjøpekontrakt eller et tilbud fra leverandør er det bare å ta kontakt med oss for å få et tilbud om leasing.

Les mer om leasing.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.