Økonomisk trygghet og handlefrihet

Over 60 000 av oss rammes av kritiske sykdommer hvert år. En alvorlig sykdom kan medføre dramatiske endringer i livssituasjonen for den som rammes, og da er økonomiske bekymringer det siste man trenger.

Det er den største selvfølge å holde seg frisk, slik at man kan leve livet slik man har tenkt. Men mange rammes likevel av sykdommer hvert år, og da kan denne forsikringen være det som utgjør forskjellen.

Trygghet og handlefrihet

En god forsikring ved kritisk sykdom kan gi deg trygghet og handlefrihet i en vanskelig periode. Du bestemmer selv hva erstatningsutbetalingen brukes til, for eksempel:

  • Behandling på privatklinikk/tilleggsbehandling.
  • Helsebringende aktiviteter.
  • Redusert arbeidstid for deg eller dine nærmeste.
  • Tid til restitusjon før du går tilbake til arbeid.
  • Kompensasjon for tapt inntekt ved sykdom for deg som er selvstendig næringsdrivende.

Forsikringen som dekker kritisk sykdom kan kjøpes av de mellom 16 og 58 år, og varer til fylte 67 år.

Om forsikringen

Du kan selv velge forsikringssum mellom 100 000 og 750 000 kroner. Ønsker du en forsikringssum utover dette, vurderes det på individuell basis. Maks forsikringssum er tre ganger din årslønn og maksimert til 30 G.

Forsikringen dekker en rekke sykdommer som for eksempel kreft, hjerteinfarkt, parkinsons, multippel sklerose og hjerneslag.

Forsikringen utbetales når endelig diagnose er stilt, og all relevant informasjon er gitt selskapet. Forsikrede må være i live 30 dager etter at endelig diagnose er stilt. Forsikringen utbetales selv om du skulle bli helt frisk etter sykdommen.

Ta kontakt med oss i banken for mer informasjon og for å kjøpe forsikringen. Vi anbefaler også at du leser forsikringsvilkårene, slik at du får full oversikt over hvilke regler som gjelder for forsikringen.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.