Oljeprisen kan falle videre

Oljeprisen har falt 40% siden i sommer. Etterspørselen etter olje er lav, og produksjonen har økt. I tillegg har sterkere dollar bidratt til prisfallet på olje.

Siden 2005 har det vært en økende sammenheng mellom svakere USD og stigende oljepris. Når sentralbanker har holdt realrente lav og bidratt til svakere USD, har investorer funnet andre alternative investeringer. Sentralbanken i USA er svært tydelig på at renten skal opp. Samtidig ønsker både sentralbanken i Europa og Japan svakere valutakurs. Dermed kan en få en lengre periode med videre styrkelse i USD. Det kan, om den sammenhengen som vi har sett siden 2005 fortsetter, innebære at oljeprisen faller videre.

Ikke behov for lavere renter på rentemøte 11. desember

Lavere oljepris og fallende oljeinvesteringer vil svekke veksten i norsk økonomi fremover. Samtidig har kronekursen svekket seg betydelig. Svak kronekurs øker importerte priser, samtidig som det gjør eksportbedrifter mer konkurransedyktige.

Det er en svak kronekurs som er den viktigste mekanismen for å omstille norsk økonomi til et liv med mindre oljeaktivitet. Prisveksten ligger svært nær inflasjonsmålet på 2,5%. Et rentekutt og enda svakere valutakurs kan fort få prisveksten til å stige godt over inflasjonsmålet til Norges Bank. Det vil være uheldig.

Vi tror det er viktig å tillate en periode med lavere fart i norsk økonomi, for på den måten dempe lønns- og prisveksten i norsk økonomi. I tillegg vokser gjelden i husholdningene, og boligprisene har fått ny fart. Norges Bank bør derfor ikke sette ned renten nå!

Behov for å dempe gjeldsdrevet overinvestering i bolig

Scheel-utvalget skal legge frem sine anbefalinger om bedriftsbeskatning i morgen, tirsdag 2. desember. Høy gjeld i husholdningene er en stor risiko for norsk økonomi. Det er lav rente og altfor gunstige skatteordninger knyttet til lån og investering i bolig som har drevet gjeldsveksten i været.

Vi håper Scheel-utvalget i tillegg til bedriftsbeskatning også kommer med anbefalinger for å dempe både gjeldsvekst og overinvesteringer i bolig. Vi vil anbefale å heller redusere skattefradraget for gjeldsrenter, heller enn å øke boligskatten. Det er den lave realrenten etter skatt som er den viktigste årsak til økt gjeldsoppbygging. Å redusere skattefradraget for gjeldsrenter vil avhjelpe Norges Bank ansvar for finansiell stabilitet og kan åpne opp for lavere renter, om norsk økonomi skulle trenger det fremover.

I dag holder som kjent Norges Bank renten om lag 0,5%-poeng høyere enn de ellers ville ha gjort om ikke gjelden var så høy i husholdningssektoren. Vi ber om at Stortinget tar hensyn til norsk økonomis stabilitet på lang sikt, og bidrar til en langsiktig bærekraftig skattereform.

Last ned SpareBank 1s markedskommentar for desember 2014 (PDF)

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.