Er du bedriftseier, og dermed eier aksjer som ikke er VPS-registrert?

Er det registrert riktig historikk på aksjene dine? Eller er det bare noe du tror?

I midten av mars sender skatteetaten ut oversikt over aksjer og egenkapitalbevis du eier. Denne beholdningsoppgaven bør du definitivt bruke 5 minutter på å gjennomgå. Har du feil historikk registrert på aksjene kan det ha medført at du har blitt skattlagt for høyt av mottatt utbytte, men også at du har fått opparbeidet deg for lite skjermingsfradrag som kan motregnes i senere utbytteutdelinger. Feilen vil også ha betydning for eventuell gevinst- og tapsberegning ved en realisasjon.

Hva gjør du?

Ta utskrift av RF-1088D som legges ut i Altinn i mars, «Aksjer og egenkapitalbevis 2014 –Detaljert». Her får du en historisk oversikt over de enkelte aksjene som du eier. Du kan også bruke fjorårets oppgave såfremt du ikke har gjort noen endringer i 2014. Gå til siden Spesifikasjon per selskap og aksjeklasse.

Anskaffelsesdato i post 307

Første sjekkpunkt er anskaffelsesdato i post 307. Stemmer årstallet med da du opprinnelig kjøpte aksjeposten? Årstallet skal være opprinnelig tidspunkt. Dette også om du benyttet deg av overgangsregel E, der personlig eide aksjer kunne overføres nystiftet investeringsselskap uten beskatning i 2005/2006.

Anskaffelsesdatoen er helt vesentlig både i forhold til opparbeidet RISK i selskapet i eierperioden 01.01.1992-01.01.2006, men også i forhold til mulig bruk av alternative inngangsverdier om aksjene var anskaffet før 1.1.1989.

Hvis det står 31.12.2002 som anskaffelsesdato, kan det hende at skatteetaten har manglende informasjon om aksjens historie, og derfor har satt datoen til første kjente dato for din besittelse av aksjeposten. Det er da en stor risiko for at registrert historikk på aksjen er feil.

Anskaffelsestype i post 308

Andre sjekkpunkt er anskaffelsestype i post 308. Kjøpte du aksjene, tegnet aksjer ved stiftelse eller var du med i en emisjon i selskapet? Har du mottatt aksjer ved arv eller gave, må du være spesielt oppmerksom. Dette på grunn av reglene om kontinuitet på inngangsverdier fra giver til mottaker. Ervervsmåten kan derfor ha betydning i forhold til hvordan inngangsverdien på aksjene fastsettes.

Inngangsverdi i post 310

Det tredje sjekkpunktet er inngangsverdien i post 310. Står det 0 kroner der kan det bety at du ikke betalte noe som helst for aksjene dine. Er det korrekt?

Du vil også finne en spesifisering av inngangsverdien i en egen tabell i den detaljerte oversikten. Den detaljerte oversikten viser aksjenes anskaffelsesverdi, RISK og eventuelle kapitalkorrigeringer. Ta en titt på anskaffelsesverdien som står i oversikten; stemmer det med hva du opprinnelig betalte?

Overgangsregel

Benyttet du deg av overgangsregel E i 2005/2006 eller at aksjene har vært med i ulike omorganiseringer, så summer antall aksjer og anskaffelsesverdi per aksje. Du skal i de aller fleste tilfeller finne totalsummen som du betalte for aksjene dine i det opprinnelige selskapet.

Feil i beholdningsopppgaven

Finner du feil i beholdningsoppgaven så kan dette fremdeles endres. Feil i de historiske opplysninger om aksjene kan som nevnt ha stor betydning for din beskatning.

Trenger du bistand for å få endret dette, så er vi her for å hjelpe deg. Bare ta kontakt – dette kan vi.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.