Vil sentralbanksjefen gi signal om rentekutt i frykt for sterkere kronekurs?

Torsdag denne uken holder sentralbanksjefen tale om rikets tilstand. Vi tror han vil benytte anledningen til å varsle nytt rentekutt.

Pengetrykking i Europa gir sterk krone

Hovedgrunnen til at sentralbanken vil signalisere lavere renter er frykt for økt kapitalinngang og kronestyrkelse. I takt med fallende oljepris svekket kronen seg markert mot slutten av fjoråret. Men, etter at sentralbanken i Europa (ECB) varslet at de vil begynne å trykke opp 60 milliarder euro hver måned, har kronekursen styrket seg. Kronekursen er nå sterkere mot euro enn den var på forrige rentemøte, og risikoen er stor for en kraftig kronestyrkelse.

Lavere rente fremover

Flere av våre naboland har senket renten på bankers innskudd i sentralbanken til negativ rente, for å bremse kapitalinngangen. Den norske kronen har trolig vært av mindre interesse for investorer så lenge oljeprisen har vært fallende. Skulle oljeprisen stige videre, øker risikoen for at investorer på ny vil fatte interesse for å investere i norske kroner. At Norges Bank kjøper 700 millioner kroner hver dag i februar, mens den Europeiske sentralbanken skal begynne å selge egen valuta, kan forsterke investorers interesse for å kjøpe NOK. Risikoen for at Norge kan bli en ny trygg havn for investorer kan gjøre at Norges Bank vil gi signaler om at renten vil bli senket også i Norge.

Fare for økt gjeldsvekst

Norsk eksportindustri har kunnet nyte godt av en svak kronekurs de siste månedene. Svak kronekurs er det viktigste virkemiddelet for å omstille norsk økonomi. Med pengetrykking fra ECB øker risikoen for at kronekursen skal styrke seg kraftig. Lavere renter for å bremse kronekursen, vil øke risikoen for økt kredittvekst og stigende boligpriser. Norges Bank har et ansvar for å sikre finansiell stabilitet. Virkemiddelene for å oppnå dette er det imidlertid regjeringen som rår over. Sentralbanksjefen vil derfor måtte be regjeringen om hjelp til å dempe veksten i kreditt og i boligpriser. Det kan gjøres enten ved å øke bankers kapitalkrav, eller ved å redusere de gunstige skattemotiv for å investere i bolig. Politikerne må lytte til sentralbanksjefen under talen på torsdag. Om de velger å følge rådene han da gir, vil tiden vise.

Her kan du laste ned SpareBank 1s makrorapport februar 2015

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.