Nye regler på leasing av bil – sjekk mulighetene for redusert leasingleie

Kjørelengde og biltype påvirker hvor lang leasingperiode som er mest lønnsom.

Når du skal anskaffe ny firmabil/personkjøretøy er det lurt å sjekke hvor langt du har kjørt de siste årene. Forventer du samme kjøremønster fremover? En bil som kjører 20.000 km. i året har et større verdifall enn en bil som kjører 15.000 km. En bil som er 3 år gammel har en høyere verdi enn en bil som er 4 år.

Her er to eksempel på biler som tilbys våre kunder med henholdsvis 3 og 4 års leietid. Volvo har lavest månedlig leasingkostnad på 3 år, mens Volkswagen har lavest månedlig leasingkostnad på 4  år:

Volvo

Volkswagen Passat

Endrede regler fra 1. januar

Fra 1. januar endret myndighetene kriteriene for minimum leasingperiode fra 3 til 4 år for personkjøretøy. Det betyr i korte trekk, at inngår man en 3 års leasingavtale skal leasingselskapet tilbakebetale 20 % av fradraget av merverdiavgift. Dette er en kostnad som vil inngå i leasingleien du som kunde betaler.

Konklusjon

Ut fra overnevnte eksempel vil det være lønnsomt å sjekke alternativene ut fra kjørelengde og leieperioder.

I tillegg må du ta hensyn til fordelsbeskatning

De fleste personkjøretøy er firmabiler og den som disponerer bilen fordelsbeskattes. Hvis man inngår en 4 års leasingavtale vil den som benytter firmabilen få lavere beskatning i deler av fjerde året, da grunnlaget for beskatning reduseres med 25 % for biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret.

Ønsker du å vite mer om hva SpareBank 1 Bilplan AS tilby din bedrift? Ta kontakt på post@bilplan.no.

 

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.