Slik vil Finanstilsynet bremse boligprisveksten

Finanstilsynet sendte i dag ut på høring nye forslag til tiltak for å bremse veksten i boligpriser og kredittveksten i husholdningssektoren. Forslagene kommer etter ønske fra Finansministeren. Her er de viktigste forslagene.

Hvorfor strengere regler?
Bakgrunnen er at renten på boliglån har falt til svært lave nivåer. Når det blir en forventning om at rentene skal forbli lave lenge, og det er gunstige skatteordninger for både å låne (rentefradrag) og for å investere i bolig (lav verdsetting av boligformue relativt til andre spareformer) så har dette bidratt til at boligprisene og kredittveksten har skutt fart igjen det siste halvåret. OBOS-prisene har steget nesten 18 % siste året, og kredittveksten i husholdningssektoren er over 6 %.

Hvorfor kommer reglene nå?
Tidsmessig kommer forslagene fra Finanstilsynet i forkant av rentemøtet på torsdag, der det forventes at Norges Bank vil kutte rentene, og legge frem en rentebane som viser enda lavere renter fremover.

Hva foreslås av Finanstilsynet?

Her er de fem viktigste forslagene:

  1. Egenkapitalkrav: De viktigste forslagene er at kravet om å ha 15 % egenkapital når du kjøper bolig skjerpes. I dag kan bankene vurdere dette i hvert tilfelle, og har derfor gitt en del lån til kunder som har hatt mindre enn 15 % egenkapital. Dette har særlig vært til de som har trygg jobb og høy lønn, og typisk har studielån. Ved at kravet om 15 % egenkapital gjøres til en forskrift, så kan ikke bankene lenger vurdere krav til egenkapital i hvert enkelt tilfelle. Alle må derfor heretter stille med 15 % egenkapital.
  2. Krav om avdrag: Det innføres krav til å betale avdrag på lån som har en belåningsgrad over 65 % av boligens verdi. Lånet må nedbetales med minst 2,5 % pr år av totalt lånebeløp, inntil lånebeløpet er under 65% av boligverdien.
  3. Betjeningsevne: Renten ved stresstest øker til 6 %-poeng. Hvis lånekunden ikke greier å betjene lånet ved en 6 %-poengs renteoppgang skal lånesøknaden avslås. Har kunden fastrentelån, skal det legges inn en tilsvarende renteøkning på 6 %-poeng ved fastrenteperiodens utløp.
  4. Tilleggssikkerhet skjerpes. Det godtas ikke lenger kausjon som tilleggssikkerhet.
  5. Rammelån: Maksimal belåningsgrad for rammelån reduseres fra 70 % til 65%.

Hva skjer videre?
Forslagene sendes i dag ut på høring, med en høringsfrist på 6 uker. Mest sannsynlig vil de fleste forslag bli vedtatt, men det er til syvende og sist et politisk valg regjeringen må ta.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.