Spar skatt og reduser pensjonskostnadene samtidig

Bedrifter har mulighet til å spare skatt for 2014 ved å foreta ekstra innbetaling til innskuddsfondet innen utgangen av mars 2015.

Spare skatt

Innskuddsfondet er en del av bedriftens pensjonsavtale og tilføres midler bl.a. ved at innbetalt sparepremie for ansatte som har sluttet i bedriften og blir meldt ut av ordningen tilbake i tid blir satt inn her. Forskuddsbetalt innskudd for ansatte som slutter innen 12 måneder etter de har begynt i bedriften havner også her. Innskuddsfondet brukes i hovedsak til betaling av pensjonspremie.

Følgende regel gjelder for å få skattefradrag etter Skattelovens §6-46, 1c:
Arbeidsgiver gis fradrag for tilskudd til foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon. Fradraget omfatter tilskudd til innskuddsfond med inntil 50 prosent av gjennomsnittet av årlig premie de siste to årene. Fondet kan ikke overstige seks ganger årlig premie.

Fristen for regnskapsåret 2014 er mars 2015. Det begynner å haste.

Ekstra innbetaling på innskuddsfondet reduserer pensjonsutgiftene

Innskuddsfondet forvaltes likt bedriftens oppstartsprofil for ansatte og hele 60 % av våre bedriftskunder har valgt moderat profil. Moderat innebærer at forvaltningen av porteføljen er fordelt på 50 % i aksjemarkedet og 50 % i obligasjoner og renter. De siste fem årene (2010-2014) har årlig avkastning i moderat profil vært gjennomsnittlig 11,26 % i SpareBank 1. Vår høye avkastning er best i bransjen jfr. norskpensjon.no. Det gir både høyere pensjoner for de ansatte og god avkastning på innskuddsfondet. Bedriften kan når som helst velge å trekke månedlig pensjonskostnad fra innskuddsfondet.

Hvis bedriftens pensjonsavtale koster 100 000 kroner per år, kan det settes av 50 000 kroner ekstra i året på innskuddsfondet. Hvis bedriften hadde gjort det fra 2010 til 2014 ville bedriften nå hatt 307 000 kroner på fondet, hvorav 57 000 kroner er avkastning. I samme periode har bedriften spart 67 500 kroner i skatt.

Forutsetninger: Pensjonsavtalen koster 100 000 kroner per år. Årlig avsetning til fondet er 50 000 kroner per år. Avkastning er 7 % per år. Skattefradraget er 27 % per år.

Ta kontakt med karl.petter.kilnes@smn.no hvis dette er interessant for din bedrift.