På tide å vurdere fastrente?

Dersom du ønsker forutsigbare låneutgifter, kan fastrentelån være noe for deg. Når du tar opp et fastrentelån binder du renta på gårdslånet for en valgt periode, som oftest fem eller ti år.

Har du nettopp lånefinansiert større investeringer i driftsapparatet eller vurderer å gjøre det, er det lurt å vurdere fastrente på deler av lånet. Det er nok av faktorer som kan svinge og skape uforutsigbarhet i gårdsøkonomien, kanskje kan det være lurt å sikre seg mot renteoppgang?

Binding av renta kan nå være spesielt interessant siden fastrentene er veldig lave. Du kan nå binde renta på 5 år fra ca 3 % og på 10 år fra ca 3,6 %. Prisene varierer fra dag til dag, ta kontakt med din rådgiver i banken for eksakt pris.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.