Elbil

Det blir gunstigere å lease elbil

Regjering har i revidert nasjonalbudsjett lagt til grunn at merverdiavgift på leasing av elbiler skal fjernes en gang før 1. juli 2015.

Hva betyr dette for deg som vurderer å anskaffe elbil?
Vi har tatt utgangspunkt i to forskjellige elbiler som tilbys via SpareBank 1 Bilplan.  Felles for disse bilene er 3 års leietid. Det er mulig å leie bilene over 2 år.


B
il
Skattemessig listepris inkl. utstyr Startleie
eks. mva.
Mnd. leie eks. mva.
Volkswagen e-Golf Kr 278 770 Kr 39 000 Kr 3 502
Kia Soul EV Exclusive Kr 265 500 Kr 39 000 Kr 3 372

I henhold til dagens regelverk skal det tillegges merverdiavgift både på start- og måneds leie. Over leieperioden utgjør dette:

Bil Merverdiavgift
Volkswagen e-Golf Kr 41 268
Kia Soul EV Exclusive Kr 40 098

Når regjeringen iverksetter fritak på denne merverdiavgiften den totale kostanden ved å leie Elbil bli gunstigere og flere vil vurdere leasing som finansieringsform.

Andre fordeler ved elbil
Vi har sett på to av fordelene, årsavgift og firmabilbeskatning. Det som kjennetegner disse to er at de ikke er påvirkbare ut fra bruken av bilen.

Årsavgiften er p.t. omtrent 2 500 kroner lavere for elbil enn for en bil som går på bensin/diesel.  I revidert nasjonalt budsjett legges det opp til at den vil holde seg på samme nivå frem til 2018. Det vil si at man har denne gunstige ordningen i to år til, deretter vil den øke til halv sats i 2018.

Dette gir en besparelse på årsavgift på 6 500 kroner ved 3 års leietid.

Elbil som firmabil
I henhold til dagens regelverk er det meget gunstig for den som det har mulighet til å ta ut elbil som firmabil. Dette skyldes at grunnlaget for firmabilbeskatning er 50 prosent av bilens skattemessig listepris. Det betyr at en elbil til 270 000 kroner har et grunnlag på 135 000 kroner. For den som skal beskattes utgjør dette en reduksjon i påplussing på inntekten fordel fri bil på 40 500 kroner p.t. I revidert nasjonalbudsjett fremkommer det at denne særreglen kan utgå i 2018.

Når man skal vurdere å anskaffe elbil, vil det ut fra den informasjon som foreligger nå, være mer aktuelt å vurdere leie/leasing. Elbil har fortsatt en del økonomiske særfordeler som kommer brukerne til gode.

Ønsker du å vite mer om hva SpareBank 1 Bilplan AS kan tilby din bedrift? Ta kontakt på post@bilplan.no.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.