Mulighet for økt sparing og bedre pensjon

Fra 01.01.2014 fikk vi et nytt regelverk med nye sparesatser for bedrifter med innskuddspensjon. Nå kan din bedrift øke sparingen og selv en liten økning i sparingen kan gi store utslag i pensjonsutbetalingen.

En viktig endring er at sparesatsene nå fra 01. juli 2017 vil være over/under 7,1 G, mot 6 G tidligere. Dette er gjort for å tilpasse sparingen til opptjeningen i folketrygden.

530x300_spare_satser2

Med de nye sparesatsene som nå kan starte fra første lønnskrone vil bedriften få en enklere og mer forståelig pensjonsspareplan.

For en bedrift som har 2 % sparing vil det koste 1 767 kroner  per ansatt per år i økt sparing eller 147 kroner per måned.

En ansatt som er 30 år og tjener 400 000 kroner vil øke sin pensjonsutbetaling med nærmere 30 % årlig fra 67-77 år med en så liten økning i sparingen.

Hvis den ansatte i tillegg får økt sparesatsen fra 2 til 3 % av lønn vil pensjonsutbetalingen øke med over 90 % årlig i årene fra 67-77. Utbetalingen øker fra ca 46 000 kroner til  ca 90 000 kroner i året i ti år. Økningen i sparing for den ansatte er kun 481 kroner per måned.

Pensjon er utsatt lønn og mange bedrifter er midt i lønnsoppgjøret nå. Vi anbefaler å ta deler av lønnsøkningen i en forbedret pensjonsavtale.

Vi gjør oppmerksom på at de nye sparesatsene er frivillig å ta i bruk. Men for bedrifter som har ulik sparesats over/under 6 G og samtidig har ansatte med lønn over 6 G vil disse få redusert sparing hvis bedriften ikke endrer spareprosent.

De av våre kunder som ennå ikke har endret sin pensjonsordning til nye sparesatser har nylig fått brev fra oss eller vil få det i løpet av høsten 2015. Vi ønsker å kontakte alle som mottar brev fra oss men har du ikke tid til å vente kan du ringe oss på 07303 eller send en epost til smn.bedrift@smn.no. Du kan også ta kontakt med din rådgiver i banken.