Olsen legger press på Jensen!

Sentralbanksjef Øystein Olsen holdt renten uendret på i mai. Han er blant annet bekymret for økt gjeldsvekst og stigende boligpriser. Nå legger han press på Siv Jensen.

Olsen ønsker at finansministeren gjør det mindre gunstig å investere i eiendom. Kommer slike tiltak på plass, kan Olsen kutte renta i juni.

Hellas ut av euroen?

I Europa nærmer vi oss sluttspill mellom Hellas og EU/IMF. Allerede tirsdag skal Hellas betale tilbake EUR 750 millioner, noe de trolig ikke greier. Dermed bør de få til en avtale med eurosonens finansministere allerede på dagens toppmøte. IMF må trolig innta en streng rolle, i og med at de er under kritikk fra fremvoksende økonomier for deres allerede veldig generøse holdning overfor Hellas. Det kan derfor se ut som om risikoen for mislighold og grexit er stigende. Går Hellas ut av euroen kan det føre til markedsuro, særlig med tanke på den høye volatiliteten som har vært i obligasjonsmarkedet i Europa siste uke.

Økt volatilitet

Renten på statsobligasjoner i Europa steg kraftig forrige uke. Volatiliteten forsterkes av at banker er blitt strengere regulert, og at de dermed har mindre mulighet til å ta risiko på egne bøker. Dermed er det få som tør å gå imot korreksjoner i markedet, og risikoen skyves videre til bedrifter og investorer.

Lave renter en av årsakene til lav produktivitetsvekst

På lang sikt vil rentene reflektere de fundamentale forhold mellom tilgang på kapital og hvilke sparebehov folk har, og hvilke investeringsbehov næringslivet har. Med en aldrende befolkning reduseres bedrifters investeringsbehov. Økt forventet levealder sammen med usikker pensjonssparing øker sparebehovet blant folk flest. Selv om lange renter kan stige noe på kort sikt, tror vi lange renter skal være lave i mange år som følge av eldrebølgen. Lav rente kan imidlertid gi feilinvesteringer, som overinvesteringer i eiendom i Norge. Feilinvesteringer vil bremser veksten i økonomien over tid, og kan være en medvirkende forklaring på den lave produktivitetsveksten.

Her kan du laste ned SpareBank 1s Makrorapport for mai 2015

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.