Ulovlig med bedriftsintern aldersgrense lavere enn 70 år

I mars vedtok Stortinget den nye arbeidsmiljøloven til tross for motstand fra både NHO og LO. Fra 1. juli 2016 vil det være ulovlig å ha bedriftsinterne aldersgrenser lavere enn 70 år, såfremt det ikke er begrunnet i en helse- og sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen. Aldersgrensen i arbeidslivet er samtidig hevet fra 70 til 72 år.

Arbeidsgiver har seiret i rettssaker
I løpet av de siste årene har det vært noen rettsaker mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som har skapt både debatt og stor interesse i media. Det dreier seg om at arbeidstakeren har ønsket å fortsette i sin stilling etter fylte 67 år, mens arbeidsgiveren prinsipielt har sagt nei til yrkesaktive over 67 år. Arbeidsgiver har gått seirende ut av de aller fleste rettssaker. Dette blir det nå slutt på såfremt arbeidstaker ikke utgjør en helse- og sikkerhetsrisiko.

21 % av 67 åringer er yrkesaktive
Tall fra Nav viser at 21 % av alle 67 åringer er yrkesaktive i hel eller deltidsstilling mens bare 11 % av alle 70 åringer er det samme. Seniorpolitisk barometer kan bekrefte at 53 % av arbeidstakere over 60 år ønsker også å fortsette i jobben utover fylte 67 år. Arbeidsminister Robert Eriksson håper den nye loven vil motivere arbeidstakere til å stå lengre i jobb.

Alle må arbeide lengere enn tidligere
Pensjonsreformen i folketrygden kom i 2011 og vi fikk da høre at på grunn av levealderen øker jevnt og trutt, så må alle arbeide lengre enn tidligere for å få samme pensjon som tidligere årskull. Da har det samtidig vært vanskelig å akseptere at de som vil arbeide lengre ikke får lov til det, arbeidsgiver har nektet. Den selvmotsigelsen måtte selvfølgelig Stortinget rydde opp i, og det er nå gjort. Men NHO og LO er ikke enige i den nye loven.

Heving av aldersgrensen er feil medisin
LO-leder Gerd Kristiansen mener heving av aldersgrensen er feil medisin. – Det er så få arbeidstakere som i det hele tatt står til de er 67 år, så vi mener at det er mye viktigere at man tar tak og får folk til å fortsette i jobben til de er 67 år, sier Kristiansen.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener 70-åringer er lite produktive og kostbare. NHO er derfor motstander av at ansatte kan kreve å stå i jobb til de er 72 år.

Yrker med særaldersgrender som bl.a politi får inntil videre beholde disse, men her vil det også komme justeringer etter hvert.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.