Vi kutter boliglånsrenta

Vi setter ned renta på boliglån ned inntil 0,35 prosentpoeng.

– Renta vi betaler for å låne i pengemarkedet har falt siden forrige rentekutt i januar, og det kommer nå alle våre boliglånskunder til gode. Laveste flytende rente på utlån i SpareBank 1 SMN blir 2,5 prosent, opplyser informasjonsdirektør Hans Tronstad.

Banken kutter renta aller mest for unge kunder under 34 år samt kunder med god sikkerhet og god betjeningsevne. Ny rente på Boliglån for unge blir 2,7 prosent, mens unge medlemmer av LO får 2,5 prosent. Laveste veiledende pris for øvrige kunder blir 2,8 prosent.

– SpareBank 1 SMN har vært vekstvinneren på boliglån siste to år, og vi akter å styrke den posisjonen. Vi tilbyr boliglån i hele Trøndelag og på Nordvestlandet, uten begrensninger på bosted, sier Tronstad.

Renteendringen trer i kraft 29. juni for nye kunder og 17. august for eksisterende kunder.

Vi endrer også prisene på bankinnskudd. Renten på alle innskuddsprodukt med flytende rente reduseres med i gjennomsnitt 0,25 prosentpoeng.

Kontaktperson i SpareBank 1 SMN:
Informasjonsdirektør Hans Tronstad tlf 941 78 322

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.