NæringsDriv 2015: Klyngefornying og entreprenørskap

12. juni arrangerte SpareBank 1 SMN i Ålesund konferansen NæringsDriv på Scandic Parken hotell i Ålesund for sjette året på rad.

Etter et år hvor hovedstadspressen har overbydd hverandre i å krisemaksimere, nærmest avlyst oljealderen og slått fast at offshore og oljeservice er forbi gullalderen var det forfriskende å være på hjemmebane blant offensive deltakere i den maritime klyngen på Sunnmøre som slettes ikke er enig i det!

I denne forbindelse er det verdt å nevne at Sunnmørsposten forrige uke kunne vise til at; ja ledigheten i Møre og Romsdal er gått opp det siste året, men den er fortsatt lavere enn landsgjennomsnittet, og den høyeste ledigheten i landet finner vi i Oslo.. Så har vi fått satt det hele litt i perspektiv!

Konferansen handlet i år om klyngefornying og entreprenørskap. Er det noe den maritime klyngen på Sunnmøre er kjent for så er det fornyelse. Et aktivt samspill mellom redere, verftsnæringen, utstyrsleverandører og lokal banknæring har bragt klyngen trygt gjennom røft farvann og nødvendige omstillinger tidligere, og det har vi i SpareBank 1 SMN stor tro på at det vil gjøre denne gangen også. Selv om konferansen naturlig nok var preget av utfordringene, var det påtagende å se hvordan de fleste aktørene heller fokuserte på mulighetene omstillinger gir, istedenfor en og annen utfordring. Det ligger bare ikke i den sunnmørske rederens natur å sutre!

Konferansen ble åpnet av lokal primus motor; banksjef for Næringsliv i Ålesund; Jan Rune Hurlen. Jan Rune har gjort en formidabel innsats for å bygge opp den lokale utgaven av NæringsDriv til å bli den møteplassen og årlige happeningen det har blitt. Tradisjonen tro annonseres viktige hendelser på konferansen; og Jan Rune kunne i år overrekke en sjekk på kr. 500.000,- fra banken til det nye innovasjon og forskningssamarbeidet som forskningsmiljøer langs hele kysten fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord har inngått med verdens høyest rangerte teknologi universitet Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston. Videre hadde vi også i år gleden av å bli trygt og ikke minst humørfylt loset gjennom konferansen av bankens største gladgutt; konserndirektør Marvin Wiseth!

IMG_9048_Hans-Petter-Hildre-professor-Høyskolen-i-Ålesund-Per-Erik-Dalen-adm-dir-Ålesund-Kunnskapspark-Jan-Rune-Hurlen-banksjef-SpareBank-1-SMN-og-Professor-Torger-Reve-BIHans Petter Hildre professor Høyskolen i Ålesund, Per Erik Dalen adm. dir Ålesund Kunnskapspark, Jan Rune Hurlen banksjef SpareBank 1 SMN og Professor Torger Reve BI.

Foredragene ble startet med professor Torgeir Reve på BI som har vært en trofast støttespiller siden oppstarten av konferansen. Er det en professor (og Oslo-borger, men husk han er egentlig fra oljefylket Rogaland) som ikke har til hensikt å undervurdere omstillingskraften i klyngene langs norskekysten så er det ham! Som vanlig et fyrverkeri å høre på, og en mann som burde være pensum for norske rikspolitikere!

IMG_9132_Konserndirektør-Marvin-Wiseth-Styreleder-Kjell-Bjordal-og-Professor-Torger-Reve-BIKonserndirektør Marvin Wiseth SpareBank 1 SMN,  Styreleder Kjell Bjordal SpareBank 1 SMN og Professor Torger Reve BI.

Neste foredragsholder ut var Innovasjon Norge sjef Anita Krohn Traaseth som med stor entusiasme fortalte om hvordan Innovasjon Norge går gjennom en omstillingsfase hvor målet er å rigge organisasjonen til å møte norsk næringslivs framtidige utfordringer. Innovasjon Norge har satt i gang “drømmeløftet”, ett krafttak for å være med å løfte innovasjonskraften til norsk næringsliv. Det skal bli meget spennende å følge dette prosjektet videre.

Rektor på NTNU Gunnar Bovim brukte sitt foredrag på å fortelle om NTNU’s rolle som endringsagent; ett universitet som fremmer muligheter og utvikler og formidler kunnskap for en bedre verden. I denne sammenhengen la han til at for at universiteter skal oppfylle denne rollen som viktige endringsagenter kan man ikke bare tenke på akademisk prestisje blant professorer og studenter ved å få publisert flest mulig publikasjoner eller oppnå best mulig eksamensresultater; man må først og fremst ha fokus på å formidle og tilegne seg ny kunnskap som leder til nye løsninger. Lykkes man med det vil investeringer i forskning og utvikling være ett meget effektivt motkonjunktur tiltak.

Et foredrag som det ikke kunne vært bedre timing på var Ronald Spithout fra konsernledelsen i satellitt-kommunikasjonsselskapet Inmarsat som dagen før hadde vært med å annonsere at Inmarsat vil flytte hovedkvarteret for sin nordeuropeiske virksomhet inn i NMK II på Nørve, den nyeste delen av Norsk maritimt kompetansesenter i Ålesund. En fjær i hatten til lokale krefter i det gamle Ship Equip miljøet i Spjelkavika som høsten 2011 ble kjøpt opp og integrert i Inmarsat. Spithout snakket mye om hvordan et selskap som Inmarsat er avhengig av å klare å kombinere å tenke både kort og langsiktig på en gang. Teknologien beveger seg i en rasende fart; samtidig tar det 2 år å planlegge og 3 år å bygge en av deres satellitter. De koster ca. 1.5 milliarder dollar og skal så holde seg relevant i 15 år av gangen. En meget krevende øvelse.

Even Aas fra Kongsberg gruppen; nevø av OL vinner Roald Aas, brukte skøytemetaforer om utstyrsutviklingen der til å dra paralleller til industrielle paradigme skifter. Som han betegnet det; Norge har gått fra Norge 1.0 til Norge 5.0, og snart kommer Norge 6.0. Hans gjennomgangsmelodi som det også var fra flere var at Norge 6.0 kommer til å ha med havet å gjøre; det er og forblir vår største ressurs, med masser av uutnyttede muligheter. Skal Norge 6.0 lykkes må næringsliv og myndigheter samarbeide om å gjøre Norge til det mest attraktive landet for teknologi og kompetanse utvikling. Det er dette som vil være vårt største fortrinn i framtiden.

IMG_9090_Einar-Aas-konsernledelsen-i-Kongsberg-GruppenEven Aas konsernledelsen i Kongsberg Gruppen.

Arne Fredheim forskningssjef ved Sintef kastet ut en alvorlig brannfakkel i sitt foredrag; verden må øke sin samlede matproduksjon med 69 % innen 2050. Her kan Norge spille en nøkkelrolle med vår produksjon av sjømat, som ikke minst er mer skånsomt for klimaet enn landbasert matproduksjon. I denne sammenheng stagnerer tradisjonelt fiske mens Aqua kultur øker, her har Norge store konkurransefortrinn. Dette var en tråd Oddvar Bjørge styreleder i Firmenich Bjørge Biomarin kunne slutte seg til. Han snakket mye om hvordan verden må overbevises om at seafood produksjon er bærekraftig. Da blir det en akseptert del av løsningen på verdens mat utfordringer. Også han snakket mye om kompetanse og oppfordret i denne sammenheng Ålesund til å bli en brobygger mellom de sterke miljøene innenfor bioteknologi ved NTNU i Trondheim og Haukeland sykehus i Bergen.

Så var det dette med fremoverlente Sunnmørske redere da! Stig Remøy, grunnlegger og hovedeier av Olympic Shipping i Fosnavåg, personifiserte dette på en svært engasjerende måte. Stig Remøy har vært med på å bygge opp både den marine og den maritime klyngen på Sunnmøre. Han mente at nedturen innenfor tradisjonelle offshoresegmenter som PSV og AHTS kunne motvirkes gjennom å engasjere seg i enda mer kunnskapsbasert tonnasje. Gjerne tonnasje hvor miljøfokuset er enda sterkere. Olympic Shipping har fra 2010-2014 redusert sine NOX utslipp med 40 % til tross for at flåten er økt fra 14 til 21 skip. Dette er gjerne tonnasje som er mindre følsom for oljeprisen. For å oppnå dette har han konsekvent brukt norsk leverandørindustri hvor han viste til utsagnet fra Torgeir Reve sitt foredrag; best og dyrest i verden.

IMG_9118_Grunnlegger-CEO-Styreleder-i-Olympic-Shipping-Stig-RemøySkipsreder og grunnlegger av Olympic Shipping Stig Remøy.

Tradisjonen tro var det også i år et kulturelt foredrag, denne gang med den internasjonalt anerkjente dirigenten Arild Remmereit. Sunnmøringen Remmereit har vært verden rundt og orkestrert flere av verdens mest prestisjetunge orkestre og har på mange måter levd et helt ekstraordinært liv. Konferansen ble så til slutt oppsummert av Torger Reve fra BI, konferansier Marvin Wiseth og bankens styreleder Kjell Bjordal.

Vi i SpareBank 1 SMN håper at vi også i år har lykkes med å være med på å sette en dagsaktuell agenda rundt tema som opptar beslutningstagerne innen næringslivet vi selv operer i blant. Vi takker for oppmøtet og ønsker gamle og nye deltagere hjertelig velkommen til neste år!