Det dyreste er panikksalg

Når aksjefondene svinger i verdi er det viktig å tenke over at tap får du først den dagen du selger. Det samme gjelder for gevinst. Frem til da er det du opplever verdisvingninger, og fallene på børsene gir også kjøpsmuligheter for de med is i magen.

Aksjesparing eller bankinnskudd?
Våren har vært full av ulike eksperter som har anbefalt aksjesparing fremfor bankinnskudd. Siden bankrentene er sunket, og det nå er negativ avkastning etter skatt og inflasjon så finnes det jo rasjonelle argumenter for å ta mer risiko. Problemet er at mange ikke ønsker noen risiko, og at svært mange derfor lett ender med å selge når aksjekursene faller.

– Det å gi et generelt råd om å spare i aksjefond uten å snakke med kunden om forholdet til verdisvingning og risiko er helt uforsvarlig. De siste dagenes børsfall er en påminnelse om at sparing i aksjefond forutsetter is i magen og tålmodighet.

Forventet avkastning
Den forventede avkastningen i aksjemarkedet kan ikke sammenlignes med risikofri sparing, men for deg som skal spare langsiktig og klarer å holde på sparestrategien din gjennom urolige tider er den betydelige forventede meravkastningen i aksjemarkedet en nødvendighet for å nå sparemål.

– I regnestykkene til eksperter fristes man til å tro at forventet meravkastning i aksjemarkedet er en rett linje, men meravkastningen oppnår du bare om du sitter gjennom verdifall. Det er derfor viktig å ta en gjennomgang av økonomien, og tenke godt over hvilke spareformer som egner seg for deg.

Og er du usikker på om du tåler å se verdien av sparingen din svinge bør du tenke over at sparingens verste fiende er forbruk og ikke mangel på avkastning.

All sparing er god sparing
- All sparing er god sparing, og for mange av oss er det mye å hente i å sette av penger, og å bli flinkere på å prioritere sparing fremfor forbruk. Den største bekymringen nå er at folk bruker urolige aksjemarkeder som en unnskyldning for ikke å spare.

For å få bedre forståelse av egen risikovilje anbefaler vi en samtale med en av våre autoriserte finansrådgivere. Da kan dere gå gjennom hvilket forhold til risiko du har, og hvilke spareformer som egner seg best for deg.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.