Lav rente øker behovet for skattereform i Norge

Onsdag denne uken legger regjeringen frem statsbudsjettet og forslag til skattereform. Ny skattereform er så viktig nå.

Med svake utsikter for norsk økonomi vil det helt sikkert bli brukt mer oljepenger for å stimulere til aktivitet. Men, svak vekst er et strukturelt problem, som følge av aldrende befolkning, for høy gjeldsgrad og svak produktivitetsvekst. Å kun stimulere ved å øke offentlig forbruk og sysselsetning vil være å skyve problemene foran seg, og svekke velferdsstatens bærekraft. Det beste og raskeste hjelpemiddelet til å omstille norsk økonomi er en svak kronekurs.

Håper vi slipper å gå gjennom en ny bolig- og bankkrise

Å holde igjen på pengebruken over statsbudsjettet og tillate arbeidsledigheten å stige litt, vil hjelpe Norges Bank til å kutte renten videre og dermed sikre svak kronekurs. I tillegg er det et skrikende behov for skattereform, slik at mer av kapitalen i Norge blir brukt til å investere i næringslivet og mindre i eiendom. Tidspunktet burde være ideelt for å fjerne skattefradrag for gjeldsrenter og for å fjerne formuesskatt for arbeidende kapital. Vi får håpe vi slipper å gå gjennom en bolig- og bankkrise før vi får politisk samling om en fornuftig skattereform, slik resultatet ble i perioden fra første skatteutvalg ble nedsatt i 1980, til neste utvalg i 1988 og endelig skattereform vedtatt i Stortinget i 1992.

Skattereformen bør støtte opp om produktiv investering i Norge

Formuesskatten treffer i dag bare eiere som bor i Norge, noe som over tid fører til at norskeide private bedrifter taper i konkurranse med utenlandskeide, og statlig eide selskaper. Over tid vil det føre til at vi får færre norskeide bedrifter og dermed lokalt norskeide arbeidsplasser. Det er Norge som nasjon ikke tjent med.

Her kan du laste ned SpareBank 1s markedsrapport (PDF)

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.