En av Norges beste barneforsikringer – når det virkelig gjelder :)

Norsk Familieøkonomi har nettopp gjennomført sin årlige sammenligning av barneforsikringer. SpareBank 1 får et stort smilefjes – og har “meget gode dekninger”. Samtidig opplyses det om at vi har den dyreste forsikringen. Hvorfor er det sånn?

Vi har snakket med produktsjef for barneforsikring i SpareBank 1 Forsikring, Vivi Lier Thorkildsen.

– Hovedforklaringen er at vår barneforsikring har høy kvalitet, sier Thorkildsen. – Den dekker de fleste alvorlige sykdommer og kan kjøpes med en god uførepensjon og uførekapital. Utbetalingene etter sykdom, ulykke eller skade er også blant de høyeste i markedet, noe som har betydning for prisen.

Les historien om familien Solem Heggdal: – Vi er veldig glade for hjelpen fra barneforsikringen!

Hvilken dekning er viktigst?

– Sammen med uførepensjon, bør dekningen “medisinsk invaliditet ved sykdom” vektlegges mer ved sammenligning av barneforsikringer, sier Thorkildsen. – Den dekker de aller fleste alvorlige sykdommer, og vår statistikk viser at det er denne dekningen som folk flest får brukt for. Derfor er det nettopp viktig her å tilby en erstatning som står i forhold til hvor alvorlig sykdommen er for barnet.

– Får et barn en sykdom som de har resten av livet, kan barnet bli erklært medisinsk invalid. Eksempler på sykdommer som kan føre til medisinsk invaliditet er epilepsi, kreft, hjertesykdommer, og lignende.

– Alle vurderinger blir kvalitetssikret av rådgivende barnelege, og så snart en vurdering er gjort prøver vi så godt vi kan å foreta et raskt oppgjør. Eksempelvis utbetaler vi umiddelbart ved diabetes 1 så snart diagnosen er satt.

Norsk helsevesen tar vare på barna våre

Barneforsikringen i SpareBank 1 gir økonomisk hjelp dersom noe alvorlig skjer. Det kan også hende at barnet ikke kan jobbe når det blir voksen som følge av sykdommen/skaden – og ja, barnet får uføretrygd fra folketrygden, men dette er en utbetaling som er mye mindre enn en gjennomsnittlig lønning. Derfor anbefaler vi at barneforsikring også kjøpes med en uførepensjon som kan gi en utbetaling i tillegg til ytelsen man får fra folketrygden.

Det mest sentrale i barneforsikring er medisinsk invaliditet både som følge av sykdom og ulykke, samt uføredekninger – og her er vi helt i toppen.

PS! Husk at vår uførepensjon utbetaler hele forsikringssummen ved 50 % uførhet. De fleste andre selskap har gradert utbetaling.

Test-barneforsikringer-Norsk-Familieokonomi-november2015

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.