Spennende lønnsoppgjør våren 2016

Lønnsoppgjøret i 2016 blir et historisk pensjonsoppgjør både for privat og offentlig sektor. Resultatet kan bli hybrid pensjon.

Arbeidstakerorganisasjonene i privat sektor ønsker hybride pensjonsløsninger. NHO ønsker et fremtidig pensjonssystem som er enkelt og transparent med flere tilbydere og god konkurranse.

Bakgrunn
Hybrid pensjon som produkt ble presentert av Banklovkommisjonen i 2013, men kom mange år for sent. Allerede i 2001 ble innskuddspensjon likestilt med ytelsespensjon som tjenestepensjon med skattefordel. I 2006 fikk vi obligatorisk tjenestepensjon (OTP) som medførte at mellom 600-700 000 arbeidstakere i privat sektor som tidligere kun hadde folketrygd å leve av som pensjonister, nå fikk en garantert minimumsordning (OTP) fra arbeidsgiver.

Siden 2001 og frem til i dag har brorparten av bedriftene i privat sektor omdannet sin ytelsespensjon til en innskuddspensjon, blant annet for å få forutsigbare og lavere kostnader. Det var ca 1.3 millioner arbeidstakere som hadde ytelsespensjon for 15 år siden, nå er det bare rundt 130.000 igjen av disse. De øvrige har fått innskuddspensjon. Mens ytelsespensjon også inneholdt en uførepensjonsdekning, ble dette nå valgfritt, og det er kun ca halvparten av innskuddspensjonsavtalene som har denne dekningen. En annen viktig endring som ble innført med innskuddspensjon er utbetalingstiden. Ytelsespensjon har stort sett livsvarig utbetaling (kunne også ha opphørende til 77 eller 82 år) mens innskuddspensjon har utbetaling kun til 77 år. Med stadig økende levealder vil dette være knapt. Vi ønsker og tror at vi skal være aktive pensjonister og leve til vi blir 90, da trenger vi å ha god økonomi.

Hybrid pensjon er det produktet som dekker nettopp behovet med livsvarig utbetaling, her kan det velges flere muligheter, fleksibiliteten er stor.

Hovedtrekkene i hybrid tjenestepensjon

 • Sparing inntil 7 prosent av lønn mellom 0 og 12 G.
 • I tillegg kan det spares inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 – 12 G.
 • Det skal betales et særskilt tillegg for kvinner på 15,5 prosent ved livsvarig utbetaling.
 • Livsvarig utbetaling av pensjon, men kan også være opphørende til 80 eller 85 år.

Oppbygging av pensjonskapitalen i en hybrid tjenestepensjon

 • Innskudd til alderspensjon.
 • Avkastning på innskudd.
 • Årlig regulering i samsvar med alminnelig lønnsvekst (utviklingen av G) eller med den gjennomsnittlige lønnsutviklingen i foretaket.
 • Månedlig tilføring av livsgevinst. Livsgevinst betyr at de som dør og ikke får brukt opp sin oppsparte pensjonskapital er med på å finansiere de som lever lengre.
 • Bedriften kan avtale en avkastningsgaranti på 0 prosent, dvs. sikre seg mot negativ avkastning.

Forsikringsdekninger

 • Uførepensjon som sikrer inntekt etter 12 måneders sykemelding kan inkluderes, likeså ektefelle- og barnepensjon.

Fordeler med hybridpensjon for den ansatte

 • Utbetaling kan avtales å være livsvarig.
 • Økt innbetaling for kvinner vil gi økt utbetaling fordi kvinner lever lengre enn menn.
 • Det kan avtales årlig regulering av pensjonskapitalen (kollektiv forvaltning).
 • Livsgevinst vil gi økt pensjon.
 • Hybridpensjon vil gi mer pensjon til de ansatte, de fleste overlever opphørsalderen for innskuddspensjon, som er 77 år.

Fordeler med hybridpensjon for bedriften

 • Forutsigbare kostnader.
 • Mulighet til å tilby livsvarig utbetaling av pensjon, noe som er et klart fortrinn i konkurransen om attraktiv arbeidskraft.

SpareBank 1 Forsikring leverer i dag hybrid tjenestepensjon til bedrifter i privat sektor. Bedrifter som har innskuddspensjon og som ønsker livsvarig utbetaling kan endre til hybrid pensjon.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.