Norges Bank med nytt rentekutt i mars

Norsk økonomi trenger fortsatt hjelp til omstilling. Et av virkemidlene er nytt rentekutt. Det kommer nå på rentemøtet i mars, tror sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1.

Norsk økonomi vokser sakte, og arbeidsledigheten stiger. I 2008 ble vi reddet av at oljeprisen raskt spratt opp igjen, og at Norges Bank kunne kutte renten kraftig. Nå er det mer krevende å finne gode virkemidler for å stimulere økonomien.

Få tror at oljeprisen vil stige til høye nivå på en god stund. En svak kronekurs er en god hjelp i omstillingen av norsk økonomi. Men, tross svak kronekurs virker norske bedrifter avventende til å investere.

Vi tror det er særlig 4 forhold som bremser investeringsviljen:
  1. Det er ikke sikkert at valutakursen vil være vedvarende svak.
  2. Det er økt usikkerhet i finansmarkedene. Rentene stiger for alt som ikke er helt sikkert. Det vil gjøre det dyrere også for norske bedrifter og norske banker å få lån.
  3. Veksten i våre eksportmarkeder ser svake ut. Forventninger til vekst og fremtidige rentehevinger er kraftig nedjustert i år som følge av svak vekstutsikter.
  4. Høy gjeld og usikkerhet om skattereformen. Formuesskatt på arbeidende kapital reduserer investerings- og risikoviljen, siden norske eiere må betale formuesskatten selv om bedriften går med underskudd.
Dårlig nytt for Norge

Veksten bremser i USA, og vi tviler på at renten vil bli satt opp i USA i år. Japan har kuttet renten til negativt, og oppfordrer Kina til å innføre kapitalkontroll for å bremse kapitalutgangen fra landet. Mange råvareeksporterende land sliter, og risikoen for en gjeldskrise i fremvoksende økonomier øker. Det er økt geopolitisk usikkerhet, og en ser klare tegn til at handel mellom land vokser mindre enn før, og proteksjonisme øker. Det er dårlig nytt for en liten åpen økonomi.

Rentekutt i mars

Mye taler derfor for at vi står foran en lengre periode med svak vekst, også i Norge. Renten vil helt sikkert bli kuttet i mars, og Norges Bank gjør lurt i å berede grunnen for at også de må bidra til å øke pengemengden i Norge om ikke så altfor lenge. Kanskje får vi hint om dette allerede i årstalen til sentralbanksjefen den 18. februar.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.