Slik prøver telefonsvindlerne å lure deg

Med jevne mellomrom blir helt tilfeldige nordmenn ringt opp av personer som utgir seg for å være fra Microsoft. Se her hvordan svindelen foregår, og hvordan du kan unngå å gå i fella.

Det er ikke noe nytt at telefonsvindlere prøver å lure folk til å oppgi kortinformasjon via telefon. Men den siste tiden har vi sett at svindlerne nå ofte benytter «norske» telefonnumre når de ringer. Dette får de til ved å benytte programvare for å manipulere telefonnummeret de kommer fra, noe som kalles «spoofing». Vi har sett eksempler på at telefonnumre både til politi og tilfeldige norske personer er benyttet til dette.

Husk at seriøse aktører vil ikke foreta slike oppringninger.

Slik foregår svindelen:
  • Svindleren presenterer seg å være fra f.eks. Microsoft, og påpeker alvorlige problemer med din PC.
  • De viser deg normale feilmeldinger på din PC, og presenterer disse som alvorlige.
  • Svindleren ber deg installere fjernstyringsprogramvare – f.eks. TeamViewer.
  • De ber deg ofte om å kjøpe et sikkerhetsprodukt eller fornye en lisensavtale, angivelig for å kunne sikre deg mot lignende fremtidige hendelser.
  • Svindleren åpner ofte en nettside på din maskin der du blir bedt om å skrive inn betalingsinformasjonen eller passord og koder for å betale for abonnementet.
Hva gjør du når svindlerne prøver seg?
  • Er du usikker på om samtalen er fra en reell leverandør, så noter navn, sjekk telefonnummer på f.eks. 1881.no og ring tilbake via leverandørens offisielle nummer.
  • Ikke installer programvare basert på instrukser i slike telefonsamtaler.
  • Ikke oppgi personinformasjon inkludert koder og passord på telefon.
  • Ikke besøk nettsider basert på informasjon gitt over telefon.

Har du oppgitt kortnummer, passord eller koder til svindlerne, ta kontakt med banken din med en gang.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.