Karl Petter Kilnes - Pensjonsrådgiver
Karl Petter Kilnes har skrevet 84 innlegg.
+

Får din bedrift overskudd i 2013?

Du kan fortsatt redusere skatten med innbetaling til pensjonsavtalen, men det begynner å haste!

Avkastning på innskuddspensjon
+

Stor variasjon i avkastningen på innskuddspensjon

2013 var et godt år i aksje- og obligasjonsmarkedet. Det førte til god avkastning på pensjonskontoen for de som tok sjansen på økt risiko og høy aksjeandel i sine pensjonsporteføljer.

Pensjon
+

Bedre pensjonsordning for bedriftens ansatte

Nå kan bedrifter ordne pensjonsløsninger for sine ansatte som er fullt på høyde med ytelsespensjon. Ansatte i private bedrifter kan få kjempepensjon – men bedriftene bestemmer selv hva de tilbyr sine ansatte.

Ny lov om tjenestepensjon er vedtatt (Foto: Shutterstock)
+

Ny lov om tjenestepensjon vedtatt – hvilke konsekvenser har det for din bedrift?

Ny lov om tjenestepensjon med forskrifter ble endelig vedtatt i Statsråd på Slottet fredag 13 desember. Med de nye forskriftene på plass har bedrifter som har innskuddspensjon fått en unik mulighet til å tilpasse sin pensjonsavtale til ny folketrygd som kom i 2011. Samtidig må alle bedrifter endre sine avtaler i innen 31.12.2016.

Nye sparesatser for innskuddspensjon fra 1. januar (Foto: Shutterstock)
+

Nye sparesatser for innskuddspensjon for bedrifter blir innført fra 01.01.2014. Hvilke utslag kan det gjøre for pensjonen?

For å illustrere mulige konsekvenser av de nye sparesatsene som er vedtatt sammenlignet med de gamle, vil jeg i dette innlegget vise dette med eksempler.

Nå skal det lønne seg å jobbe (Foto: Shutterstock)
+

Det skal lønne seg å jobbe

Banklovkommisjonen la onsdag 4. desember frem sitt lovforslag for uførepensjon i privat tjenestepensjon. Forslaget er tilpasset folketrygdens nye uføretrygd. Begge regelverkene ventes å tre i kraft fra 2015. For bedriftene blir det fortsatt frivillig å tilknytte uførepensjon.

+

Uførebombe i 2014!

Vi får 11 000 flere uføre i Norge i løpet av 2014. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson kaller det en uførebombe.

+

Nå blir det mulighet til å øke sparesatsene kraftig i bedriftens pensjonsavtale

Med de nye sparesatsene ivaretas spesielt de høytlønnede i bedriften, ansatte som har lønn mellom kr 605.000 og kr 1.022.940. (7,1 – 12G).

+

Ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring er vedtatt. Hva betyr det for deg og din bedrift?

Banklovkommisjonen kom med sitt lovforslag i februar. Forslaget ble sendt på høring men på grunn av svært sprikende tilbakemeldinger har Finansdepartementet innstilt til ny lov ganske så ulikt det opprinnelige forslaget fra banklovkommisjonen.

Bønder har Norges farligste yrke
+

Bønder har Norges farligste yrke

Landbruks- og matdepartementet offentliggjorde 28.11.2013 en rapport om ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Minst seks prosent av norske bønder utsettes for en ulykke med personskade hvert år.