Karl Petter Kilnes - Pensjonsrådgiver
Karl Petter Kilnes har skrevet 84 innlegg.
+

Uførepensjon – hvordan virker den?

Jeg har fått følgende spørsmål: “Jeg har vært sykemeldt i snart 12 måneder, og bedriften jeg jobber i har tilknyttet uførepensjon til pensjonsordningen. Hvordan virker den og når får jeg utbetaling fra den?”

+

OTP – Må jeg etablere pensjonsordning for mine ansatte?

Spørsmål: Jeg har en liten bedrift med to ansatte.  Må jeg etablere pensjonsordning for mine ansatte og hva koster det meg?

+

Innskuddsfond i pensjonsordninger

Alle bedrifter har et innskuddsfond tilknyttet sin pensjonsordning. Hvordan brukes det?

+

Hva skjer med alderspensjonen din hvis du blir syk?

Blir du meldt ut av pensjonsordningen og må du selv fortsette innbetalingen til du blir pensjonist? Nei. Hvis du blir syk, kan ikke din arbeidsgiver melde deg ut av pensjonsordningen. Hvis du blir langtidssyk over 12 måneder skal du heller ikke meldes ut av pensjonsordningen.