Kirsti Mulstad - Spesialrådgiver skatt i SpareBank 1 Regnskapshuset
Kirsti Mulstad har skrevet 3 innlegg.
+

Vurderer du å kjøpe opp et selskap med betydelig underskudd?

Har underskuddet en reell verdi ut over det skattemessige? Hvis det skattemessige underskuddet er hovedbegrunnelsen for oppkjøpet, risikerer du at underskuddet ikke kan fremføres.

+

Er du gift, og har AFP, uførepensjon eller alderspensjon?

Og du tror alt er greit på selvangivelsen din? Kanskje har du kun mottatt selvangivelsen elektronisk også, og stoler på at alt er i skjønneste orden.

Ta likevel en ekstra titt, og da på selve utkastet til skatteoppgjør.

+

Er du bedriftseier, og dermed eier aksjer som ikke er VPS-registrert?

Er det registrert riktig historikk på aksjene dine? Eller er det bare noe du tror?