Oddbjørn Dybvad - Senior porteføljeforvalter i ODIN Forvaltning AS
Oddbjørn Dybvad har skrevet 2 innlegg.
Lette og tunge selskaper (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
+

Lette og tunge selskaper

Å kjøpe billige aksjer mot bokførte verdier er god takt og tone hos mange investorer. Ingen har en uttalt investeringsstrategi om å kjøpe dyre aksjer. I prisingsdebatten blir ofte de underliggende forretningsmodellene, som ligger til grunn for prisingen, utelatt.

Vollgraver og festninger (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
+

Festninger og vollgraver

Overraskende mange investorer kjøper svake selskaper som er, og viser seg å forbli, svake. I ODIN forsøker vi å finne solide selskaper som har dype «vollgraver» rundt seg.