Wenche Seljeseth - Direktør pensjon i SpareBank 1
Wenche Seljeseth har skrevet 37 innlegg.
+

Hvis du skulle falle fra – hva får dine barn fra folketrygden?

Barn som mister sine foreldre vil få barnepensjon fra folketrygden. Hvor mye de får vil bl.a. være avhengig av om barnet er under utdanning eller ikke.

+

Hvem har krav på etterlattepensjon fra jobben?

Hvis du jobber i privat sektor er det ikke sikkert at etterlattepensjon er inkludert i jobbens pensjonsordning. Det vanligste er at den ikke er inkludert. Du bør sjekke om du og den du lever sammen med har slike ordninger gjennom jobben. Hvis ikke bør dere vurdere å sikre dere med en forsikring i tilfelle en av dere skulle falle fra.

+

Hvem har krav på ektefellepensjon fra folketrygden?

Det kan være greit å vite om du har krav på ektefellepensjon fra folketrygden hvis den du lever sammen med skulle falle fra. Ektefellepensjon omfatter nemlig ikke bare ektefeller.

+

Ny uførereform – men ikke med det første

27. mai leverte regjeringen forslag til ny uføretrygd. De nye reglene vil berøre fremtidige mottakere av uføretrygd, men også de som er mottakere av uførepensjon i dag. Noen umiddelbare endringer blir det ikke. Det er foreslått at de nye reglene først skal tre i kraft i 2015. 

+

Har du fått pensjonsopptjeningen du har krav på?

Alle som er født i 1954 eller senere og var hjemme med barn under sju år før 1992 skal ha fått pensjonsopptjening i folketrygden. Godskrivingen skal du ha fått i år.

+

Du blir nødt til å jobbe til du er over 70 år

En av grunntankene bak pensjonsreformen er at når levealderen øker så betyr ikke det at vi får lengre tid som pensjonist, men at vi blir nødt til å jobbe lengre.

+

Pensjonsfelle: Ikke slutt i jobben før du har søkt om uttak av AFP

Det finnes en del pensjonsfeller du ikke bør gå i. Mange av disse er knyttet til AFP. Har du planer om å slutte i jobben og bli pensjonist bør du lese denne bloggen.

+

Pensjonsfelle: Delvis uførhet og AFP

Det finnes en del pensjonsfeller du ikke bør gå i. Mange av disse er knyttet til AFP. Er du delvis ufør og nærmer deg 62 år bør du lese denne bloggen.

+

Pensjonsfelle: Sluttpakker

Det finnes en del pensjonsfeller du ikke bør gå i. En av fellene kan oppstå hvis du får sluttpakke hos tidligere arbeidsgiver.

+

Pensjonsfelle: Ansiennitetskrav for AFP i privat sektor

Pensjon er det du skal ha å leve av i fremtiden. Pensjon kan komme fra flere kilder og har ulike vilkår for at du skal få utbetaling. Det finnes feller du bør unngå.