Viser 20 innlegg i kategorien Landbruk.
+

Agrisjå 2014

Årets messebegivenhet innen landbruk ble avholdt på Stjørdal i helga. Vi var selvsagt til stede for å gi gode kundeopplevelser og tilby faglig kompetanse.

Landbruk (Foto: Shutterstock)
+

Hva skjer med gården din hvis du blir skadet og ufør?

Å være bonde er et av Norges farligste yrker. Hvert år er det 2.700 ulykker med personskade og hele 7.200 opplever en nestenulykke. Risikoen for tap av inntekt er stor. En rapport fra Bygdeforskning viser at økonomien er bondens største bekymring, ulykker den nest største.

Leasing i landbruket (Foto: Shutterstock)
+

Leasing – en anbefalt finansieringsform for landbruket

Med leasing får du tilgang på tidsriktig og effektivt utstyr uten å binde sikkerhet. Du står fritt til å velge leverandør og kan dermed få akkurat det utstyret som passer best til din drift.

Overdragelse av gårdsbruk
+

Tips før årsskiftet

Planlegger dere overdragelse av gården? Regjeringen planlegger endringer i regelverket, og for å sikre kjøper optimale fradrag i forhold til dagens regelverk, bør dere vurdere å framskynde overdragelsen.

Bransjeansvarlig landbruk Anja Gotvasli
+

Forventinger fremover etter regjeringsskifte

Landbruket går fire spennende år i møte etter høstens regjeringsskifte. SpareBank 1 SMN har sett på den nye regjeringsplattformen og gjort en foreløpig vurdering av hva vi kan vente oss fremover i landbruket med den nye regjeringen.

+

Er du og din familie godt nok forsikret?

Ulykke eller sykdom kan man ikke forsikre seg mot, men forsikringer kan bidra til å lette eller fjerne økonomiske konsekvenser ved sykdom eller ulykke. Her får du tips og råd om hvilke forsikringer du som driver med landbruk bør ha.

+

Hvordan står det til med likviditeten din?

Hvordan er likviditeten din etter innbetaling av skatt og merverdiavgift? Er gjødsel og såvarer allerede innkjøpt, eller er dette kostnader du må ta i løpet av nærmeste fremtid? Hvordan er status på driftskontoen før vi går inn i en ny vekstsesong på åker og eng?

+

Utdrag fra årets bransjeanalyse landbruk

Bransjeanalysen for landbruk utarbeides årlig av bransjeansvarlig. Rapporten tar for seg markedsutviklingen innenlands og på verdensmarkedet, hovedtall for regionen, økonomisk utvikling, status for ulike produksjoner, utviklingen i vår portefølje, utfordringer for bransjen og fremtidsutsikter.

+

Større investeringer: Hvilken dokumentasjon skal jeg ta med og hva vil banken spørre om?

Når man skal fornye eller utvide driftsapparatet på gården vil de fleste ha behov for finansiering.  Da kan det være greit å vite litt om hvilken dokumentasjon banken ønsker.

+

Generasjonsskifte i landbruket

Et generasjonsskifte i landbruket er en lang prosess som begynner i familien, gjerne i mange år før eierskiftet er en realitet. Løsningene man velger vil påvirke selgers og kjøpers familie i lang tid fremover. Det er derfor viktig at man tenker gjennom alle relevante forhold.