Viser 118 innlegg i kategorien Bedrift.
Unngå høye sluttregninger ved innlevering av leasingbil
+

Unngå høye sluttregninger ved tilbakelevering av leasingbil

I 2014 ble det leasingfinansiert biler for 7,3 milliarder til privatpersoner og overkant av 13 milliarder til næringslivet. Leasing/leie av bil har hatt en formidabel vekst de siste årene og en betydelig andel er leid med gjennkjøpsverdi/restverdi.

Ny aldersgrense 70 eller 72 år?
+

Dette må du vite om de nye aldersgrensene i arbeidsmiljøloven

I dag er bedriftsintern aldersgrense hos de aller fleste bedrifter 67 år, bortsett fra de med særaldersgrenser. I april 2015 vedtok Stortinget endringer i arbeidsmiljøloven. Her er de viktigste endringene om aldersgrenser som bedriften må vite om.

+

Ulovlig med bedriftsintern aldersgrense lavere enn 70 år

I mars vedtok Stortinget den nye arbeidsmiljøloven til tross for motstand fra både NHO og LO. Fra 1. juli 2016 vil det være ulovlig å ha bedriftsinterne aldersgrenser lavere enn 70 år, såfremt det ikke er begrunnet i en helse- og sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen. Aldersgrensen i arbeidslivet er samtidig hevet fra 70 til 72 år.

+

Ny ytelsesbasert alderspensjon vil ikke bli vedtatt

Banklovkommisjonen har utredet om det er ønskelig og mulig å etablere en form for ytelsesbasert kollektiv alderspensjon tilpasset ny alderspensjonsopptjening i folketrygden.

Elbil
+

Det blir gunstigere å lease elbil

Regjering har i revidert nasjonalbudsjett lagt til grunn at merverdiavgift på leasing av elbiler skal fjernes en gang før 1. juli 2015.

Penger
+

Pensjon eller lønn? Ja takk, begge deler

Nordmenn ønsker å ha god råd som pensjonister. Undersøkelser viser at vi ønsker å ha minst 70 % av lønna i pensjon for å få en god pensjonisttilværelse.

+

Vurderer du å kjøpe opp et selskap med betydelig underskudd?

Har underskuddet en reell verdi ut over det skattemessige? Hvis det skattemessige underskuddet er hovedbegrunnelsen for oppkjøpet, risikerer du at underskuddet ikke kan fremføres.

Landbruk (Foto: Shutterstock)
+

Årets bransjeanalyse for landbruk

Hvert år utarbeider bransjeansvarlig for landbruk i banken en analyse av landbruket, med en oppsummering av fjoråret og forventninger til muligheter og utfordringer fremover.

+

På tide å vurdere fastrente?

Dersom du ønsker forutsigbare låneutgifter, kan fastrentelån være noe for deg. Når du tar opp et fastrentelån binder du renta på gårdslånet for en valgt periode, som oftest fem eller ti år.

+

Bli rik sakte

Det er alltid lurt å tenke langsiktig når du skal spare. Hvis du har en tidshorisont på minimum 3 år på sparingen din, anbefaler vi at du sparer i aksje- eller kombinasjonsfond.