Viser 3 innlegg i kategorien Etterlattepensjon.
+

Hvis du skulle falle fra – hva får dine barn fra folketrygden?

Barn som mister sine foreldre vil få barnepensjon fra folketrygden. Hvor mye de får vil bl.a. være avhengig av om barnet er under utdanning eller ikke.

+

Hvem har krav på etterlattepensjon fra jobben?

Hvis du jobber i privat sektor er det ikke sikkert at etterlattepensjon er inkludert i jobbens pensjonsordning. Det vanligste er at den ikke er inkludert. Du bør sjekke om du og den du lever sammen med har slike ordninger gjennom jobben. Hvis ikke bør dere vurdere å sikre dere med en forsikring i tilfelle en av dere skulle falle fra.

+

Hvem har krav på ektefellepensjon fra folketrygden?

Det kan være greit å vite om du har krav på ektefellepensjon fra folketrygden hvis den du lever sammen med skulle falle fra. Ektefellepensjon omfatter nemlig ikke bare ektefeller.