Viser 25 innlegg i kategorien Folketrygd.
+

Årets trygdeoppgjør er klart

Det betyr redusert kjøpekraft for pensjonistene for andre år på rad. Grunnbeløpet (G) er fra 1. mai 2016 kr 92 576 kroner.

+

Tikkende pensjonsbomber kan gi reduserte velferdstilbud i norske kommuner

Tikkende pensjonsbomber kan gi reduserte velferdstilbud i norske kommuner, og vi vil få et dramatisk pensjonsoppgjør i offentlig sektor i 2016

+

Ulovlig med bedriftsintern aldersgrense lavere enn 70 år

I mars vedtok Stortinget den nye arbeidsmiljøloven til tross for motstand fra både NHO og LO. Fra 1. juli 2016 vil det være ulovlig å ha bedriftsinterne aldersgrenser lavere enn 70 år, såfremt det ikke er begrunnet i en helse- og sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen. Aldersgrensen i arbeidslivet er samtidig hevet fra 70 til 72 år.

+

Mulighet for økt sparing og bedre pensjon

Fra 01.01.2014 fikk vi et nytt regelverk med nye sparesatser for bedrifter med innskuddspensjon. Nå kan din bedrift øke sparingen og selv en liten økning i sparingen kan gi store utslag i pensjonsutbetalingen.

+

Færre blir uføre – men NAV er likevel bekymret over utviklingen

Færre blir uføre sammenligner vi første halvår 2013 med samme periode 2012. Men NAV er likevel bekymret over utviklingen. Hvorfor? Og er det riktig at uførhet går i arv?

+

Pensjon er dessverre ikke et tema i årets valgkamp

Det blir omfattende endringer av tjenestepensjonen de neste fire årene. Et allerede komplisert pensjonsregelverk for bedriftene vil bli endret i løpet av de neste årene. Men pensjon er ikke en stor sak i årets valgkamp. Finans Norge har gjort en oppsummering hva de ulike partiene ønsker gjort med pensjon og trygd i kommende stortingsperiode.

+

Hva skjer med aldersgrensen i arbeidslivet?

Daværende  arbeidsminister Hanne Bjurstrøm avviste i august å heve den øvre grensen i arbeidslivet fra 70 år som den er i dag til 75 år som bl.a. Høyres Jan Tore Sanner og flere av hans partifeller har tatt til orde for. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hadia Tajik har ledet et partiutvalg som har sett på mulige endringer i APs velferdspolitikk.  Hun uttaler at når de eldre lever lenger og har bedre helse enn før, er det helt naturlig å vurdere aldersgrensen på nytt, men da i forståelse med partene i arbeidslivet. Nå er jo Hanne ute og Hadia inne i regjeringen, så da får vi se…

+

Regulering av grunnbeløpet (G) og pensjoner fra 1. mai 2012

Regjeringen og organisasjonene er enige om grunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden (G) og pensjonene fra 1. mai 2012. Grunnbeløpet er utgangspunktet for all beregning av trygdeytelser og pensjon i Norge . Hvordan innvirker dette på pensjoner og pensjonsberegning?

+

Pensjon: Kutt i kommende statsbudsjett

Kutt i kommende Statsbudsjett til sykepenger, økning i utgiftene til uførepensjon og økning i utgiftene til alderspensjon.

+

Ønsker vi økt pensjonsalder?

Det er relativt stor enighet i det politiske  Norge om at alle bør jobbe lenger.  Dette også for å opprettholde levestandarden og det faktum at vi tross alt lever lengre og levealderen øker jevnt og trutt.  Aller helst frivillig og lystbetont, som blant andre Høyre-leder Erna Solberg sier.