Viser 25 innlegg i kategorien Folketrygd.
+

Unge blir pensjonstapere – uten at de er klar over det selv

Dagens unge må belage seg på flere år lenger i arbeidslivet enn sine foreldre for å få rett til det samme pensjonsbeløpet. Disse konsekvensene er helt ukjente for dagens unge.

+

Har du fått pensjonsopptjeningen du har krav på?

Alle som er født i 1954 eller senere og var hjemme med barn under sju år før 1992 skal ha fått pensjonsopptjening i folketrygden. Godskrivingen skal du ha fått i år.

+

Du blir nødt til å jobbe til du er over 70 år

En av grunntankene bak pensjonsreformen er at når levealderen øker så betyr ikke det at vi får lengre tid som pensjonist, men at vi blir nødt til å jobbe lengre.

+

Pensjonsopptjening for omsorg av barn tilbake i tid

Siden 1992 har vi fått pensjonsopptjening i folketrygden når vi er hjemme med barn under skolealder. Nå får du også uttelling for år lengre tilbake i tid.

+

Pensjonsopptjening for deltidsarbeid og barn under skolealder

Du tjener opp pensjon i folketrygden når du jobber, men folketrygden gir også pensjonsopptjening når du er hjemme med barn under skolealder. Hvordan regnes opptjeningen når du jobber deltid og har barn under skolealder?

+

Viktige områder gjenstår i pensjonsreformen

Pensjonsreformen har gitt oss nye regler for opptjening av alderspensjon og nye regler for utbetaling av alderspensjon, men pensjonsreformen er ikke ferdig. Fortsatt foregår det utredninger på store og viktige områder.

+

Det er lov å ombestemme seg

Pensjonsreformen har gitt oss en helt annen fleksibilitet enn de før oss hadde. Du må nå ta egne valg. Pensjon kan tas ut selv om du fortsatt jobber, og den kan tas ut helt eller delvis. Ikke fortvil dersom du mener du har gjort et dårlig valg. Det er lov å ombestemme seg.

+

Kommer vi til å jobbe flere år enn før?

En av hovedtankene bak pensjonsreformen er at når levealderen øker er det naturlig at vi forskyver pensjonsalderen. Hva er pensjonsalderen i dag og kommer den til å øke?

+

Hvorfor har du ikke søkt om å få ta ut pensjonen din?

Hvis årsaken er at du ønsker og vente er det helt greit, men hvis årsaken er at du ikke er kjent med muligheten kan du lese dette innlegget.

+

Du tjener opp pensjon når du har førstegangstjeneste

Det gjelder både militær og sivil førstegangtjeneste.