Viser 25 innlegg i kategorien Folketrygd.
+

Pensjon er ikke vanskelig

Pensjonsreformen har trådt i kraft og avisene er fulle av innlegg om hvor vanskelig pensjon er. Pensjon er ikke vanskelig – hvis du vet hvor du skal lete. 

+

Du tjener opp til pensjon når du er hjemme med barna

Hvis du velger å være hjemme med barna når de er små får du pensjonsopptjening i folketrygden. Dette gjelder frem til barnet begynner på skolen.

+

Stor forskjell i alderspensjon til kvinner og menn

Statistikk fra NAV viser at kvinner gjennomsnittlig mottar mye lavere alderspensjon enn menn.

+

Nå kan du kombinere jobb og alderspensjon hvis du ønsker det

Fra årsskiftet kan du ta ut alderspensjon fra folketrygden fra fylte 62 år selv om du fortsetter i jobben.

+

Video: Forbrukerøkonom Magne Gundersen om pensjon

I denne videoen tegner og forklarer vår forbrukerøkonom Magne Gundersen på en lettfattelig måte om den nye pensjonsreformen og hvordan det berører deg.