Viser 39 innlegg i kategorien For bedrifter.
Ny lov om tjenestepensjon er vedtatt (Foto: Shutterstock)
+

Ny lov om tjenestepensjon vedtatt – hvilke konsekvenser har det for din bedrift?

Ny lov om tjenestepensjon med forskrifter ble endelig vedtatt i Statsråd på Slottet fredag 13 desember. Med de nye forskriftene på plass har bedrifter som har innskuddspensjon fått en unik mulighet til å tilpasse sin pensjonsavtale til ny folketrygd som kom i 2011. Samtidig må alle bedrifter endre sine avtaler i innen 31.12.2016.

Nye sparesatser for innskuddspensjon fra 1. januar (Foto: Shutterstock)
+

Nye sparesatser for innskuddspensjon for bedrifter blir innført fra 01.01.2014. Hvilke utslag kan det gjøre for pensjonen?

For å illustrere mulige konsekvenser av de nye sparesatsene som er vedtatt sammenlignet med de gamle, vil jeg i dette innlegget vise dette med eksempler.

+

Nå blir det mulighet til å øke sparesatsene kraftig i bedriftens pensjonsavtale

Med de nye sparesatsene ivaretas spesielt de høytlønnede i bedriften, ansatte som har lønn mellom kr 605.000 og kr 1.022.940. (7,1 – 12G).

+

Ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring er vedtatt. Hva betyr det for deg og din bedrift?

Banklovkommisjonen kom med sitt lovforslag i februar. Forslaget ble sendt på høring men på grunn av svært sprikende tilbakemeldinger har Finansdepartementet innstilt til ny lov ganske så ulikt det opprinnelige forslaget fra banklovkommisjonen.

Nytt tjenestepensjonprodukt
+

Nytt tjenestepensjonsprodukt – klart fra 1. januar 2014?

I januar presenterte Banklovkommisjonen sitt forslag til nye tjenestepensjoner. Forslaget ble sendt på høring og nå 4. oktober fremmet Finansdepartementet et lovforslag med flere vesentlige endringer som har overrasket og forbauset. Hva skjer?

+

Storkonflikt om pensjon i vente?

LO-leder Roar Flåthen mener at pensjon må bli en del av tariffavtalen i privat sektor. Det er ikke alle enige i.

+

Får din bedrift overskudd i 2012?

Du kan fortsatt redusere skatten med innbetaling til pensjonsavtalen, men det haster!

+

Bli en attraktiv arbeidsgiver

Det vi nordmenn frykter mest som pensjonister er dårlig helse og dårlig økonomi. Vi har store planer for pensjonslivet, men vil vi få råd til alt? For å bli en attraktiv arbeidsgiver kan det være lurt å tilby sine ansatte mer enn den obligatoriske tjenestepensjonen.

+

Er du eneste ansatt?

Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i eget AS har du selv ansvar for din økonomiske fremtid. Du har mulighet til å spare til din pensjon og få skattefradrag for bedriften. I tillegg får du bedre avtaler på uførepensjon og gruppeliv (ved dødsfall).

+

Husk å oppdatere informasjonen om dine ansatte!

Det er både enkelt og svært viktig å oppdatere informasjon om ansatte i bedriftens pensjonsordning i vår nettløsning Liv- og pensjonstjenesten. Konsekvensen ved ikke å holde informasjonen oppdatert kan bli store for bedriften.