Viser 39 innlegg i kategorien For bedrifter.
+

Permittering eller konkurs – hvordan påvirkes pensjonen?

Mange bedrifter permitterer ansatte deler av året og ca 5.000 bedrifter går konkurs hvert år. Hva skjer med ansattes pensjon ved permiteringer eller hvis bedriften går konkurs?

+

Pensjonskrig på arbeidsplassen?

I dag har fortsatt ca. 371 000 ansatte i privat sektor ytelsespensjon. Mange tusen av disse er medlem av en lukket pensjonsavtale hvor ingen flere medlemmer/ansatte kommer inn. Her har da bedriften, på et tidligere tidspunkt lukket ordningen for en gruppe ansatte, og innført innskuddspensjon for alle nyansatte.

+

Slik blir de hovedtrekkene i de nye forsikringsbaserte tjenestepensjonsordningene som vil gjelde fra 2014

Gitt at Banklovkommisjonens forslag med utkast til ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring  av 28.06.2012 (NOU 2012.12) blir vedtatt, presenterer denne bloggen hovedtrekkene.  Det blir i hovedsak to modeller av kollektive tjenestepensjonsforsikringer; standardmodell og grunnmodell.

+

Stort uttak av alderspensjon – hvordan påvirker det statusbudsjettet og norsk næringsliv?

Over 10 000 flere personer enn tidligere antatt tar ut alderspensjon i aldersgruppen 62-66 år. Hvordan påvirker det statsbudsjettet og norsk næringsliv?

+

Skal sesongarbeidere og sommervikarer meldes inn i bedriftens pensjonsordning?

Sommeren står (forhåpentligvis) foran døra og mange bedrifter er avhengig av sesongarbeidere og sommervikarer. Mange av disse er utenlandske statsborgere er kun i Norge i sommermånedene, mens andre igjen bor fast i Norge. Da aktualiseres spørsmålet om noen av disse skal meldes inn i pensjonsordningen.

+

Mer enn 600 000 arbeidstakere har ikke uførepensjon fra arbeidsgiver

Det betyr at ved uførhet vil disse få et dramatisk inntektsfall. Jo høyere inntekt jo større tap ved uførhet.

+

Står ytelsespensjon for fall i privat sektor?

Ja, det kan se slik ut. I løpet av 2011 omdannet 460 bedrifter sin ytelsesbaserte pensjonsordning til en innskuddsordning. Over 15 000 arbeidstakere fikk i 2011 innskuddspensjon som følge av en omdanning. I følge  Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) er det en økning på over 31 % fra 2010.

+

Lederpensjon – kompensasjon utover bedriftens tjenestepensjon

Lederpensjoner er kompensasjon utover bedriftens tjenestepensjon; det er et ekstra gode for å sikre sentrale medarbeidere en ekstra god pensjon.

+

Selvstendig næringsdrivende: Sparer du til pensjon?

Spørsmålet er ikke om du som selvstendig næringsdrivende har råd til pensjonssparing og forsikring, men om du har råd til å la være.

+

Ekstra innbetaling til innskuddsfond?

Alle bedrifter har et innskudd- og premiefond i tilknytning til pensjonsordningen sin. Innbetalinger til dette fondet gir bedriften inntektsfradrag på skatten.