Viser 39 innlegg i kategorien For bedrifter.
+

Når må bedriften gjøre oppdateringer på pensjonsordningen?

De fleste endringer i bedriften påvirker pensjonsordningen. Derfor er det viktig at bedrifter oppdaterer sine tall hos oss.

Pensjon (Foto: Shutterstock)
+

Pensjon er viktig, veldig viktig!

Pensjon er av særdeles stor viktighet for de ansatte, men også for bedriften. Jeg skal forklare hvorfor.

+

Pensjonsreformen 2011: Nå endres spillereglene – hva blir konsekvensene for din bedrift?

Nye regler om alderspensjon fra folketrygden trådte i kraft 1. januar 2011. Nå kan ansatte ta ut alderspensjon fra 62 år, og kombinere dette med fortsatt arbeid. Arbeidsmiljøloven gir nå arbeidstakere som har fylt 62 år også rett til redusert arbeidstid, såfremt det ikke medfører vesentlig ulempe for bedriften. Men hva innebærer en vesentlig ulempe for bedriften?

+

Styringsgruppe i pensjonsordninger

En del private bedrifter har etablert styringsgrupper for sine pensjonsordninger. Hvordan gjøres det og hva gjør en styringsgruppe?

+

Vil hybride pensjoner slå an?

30 prosent av ansatte i privat sektor har ytelsespensjon fra sin arbeidsgiver. 70 prosent har innskuddspensjon, og vi observerer en jevn strøm i favør av innskuddspensjon. En hybrid pensjon er en mellomting mellom disse. Hvor sannsynlig er det at bedriftene vil velge en hybrid?

1

Hybrid pensjon – hva er det?

I Norge har vi to hovedtyper av pensjonsordninger arbeidsgivere kan velge mellom for sine ansatte. De to hovedtypene heter ytelsespensjon og innskuddspensjon. Nå får vi kanskje en ny variant. En hybrid.

+

OTP – Må jeg etablere pensjonsordning for mine ansatte?

Spørsmål: Jeg har en liten bedrift med to ansatte.  Må jeg etablere pensjonsordning for mine ansatte og hva koster det meg?

+

Innskuddsfond i pensjonsordninger

Alle bedrifter har et innskuddsfond tilknyttet sin pensjonsordning. Hvordan brukes det?

+

Bedriftenes pensjonsordninger for sine ansatte

Det finnes i dag to hovedtyper pensjonsordninger bedriftene kan velge mellom. Ytelsespensjon eller innskuddspensjon. Vi ser en klar dreining over til innskuddspensjon.