Viser 20 innlegg i kategorien Fra arbeidsgiver.
+

Visste du at kvinner ofte får mindre pensjon enn menn?

Det er det flere årsaker til at kvinner får mindre i pensjon enn menn. De har ofte lavere lønn enn menn, og de fleste lever lenger. Ved å leve lenger, og samtidig ha mindre innbetalt på pensjon enn menn, må færre pensjonspenger fordeles over flere år.

+

Pensjonsordningene blir dårligere – du i privat sektor rammes

Over 300.000 arbeidstakere i privat sektor rammes når dagens ytelsesbaserte pensjon skal avvikles til fordel for mer sammensatte innskuddsbaserte pensjonsordninger.

+

Fra 1. januar 2013 bestemmer du selv hvordan dine fripoliser skal forvaltes – hvis du tør!

En fripolise er verdien av en pensjonskonto du har fra et avsluttet arbeidsforhold som det ikke lengre foretas innbetalinger til. Her er du garantert en årlig minimumsrente på mellom 3-4 % av saldo. Denne renten får du selv om livselskapene oppnår lavere avkastning på sin forvaltning av dine pensjonsmidler. Det har skjedd flere ganger de siste 10-15 årene, og da er det livselskapene selv som må foreta ekstra innbetalinger til pensjonskontoen din.

+

Ytelsespensjon i privat sektor er snart historie

Nå skal tjenestepensjonene tilpasses pensjonsreformen som trådte i kraft fra 01.01.2011. Banklovkommisjonen la 28.06.2012 fram forslag til nytt lovverk om kollektiv tjenestepensjonsforsikring. Det nye lovverket vil gjelde fra 01.01.2014. Det medfører at alle bedrifter som fortsatt har ytelsesbasert pensjon for sine ansatte må endre disse i løpet av 2013.

+

Stopp i tilflytting av fripoliser fra 1. juni

Myndighetene har varslet innføring av nye og strengere regler for forvaltning av fripoliser fra 2013. Dette medfører at de nye reglene gjør eksisterende fripoliser mindre lønnsomme. Det gjelder både for kunder og livsforsikringsselskaper.

+

Følg pensjonssparingen på livogpensjon.no

I Liv- og pensjonstjenesten får du som ansatt oversikt over innskuddpensjonen som din arbeidsgiver sparer for deg. Her kan du sjekke verdiendringen på saldoen og endre investeringsvalg.

+

Pensjon – ikke bare fordi du må!

En gjennomsnittsnordmann skal leve av sin pensjon i 15-16 år. De fleste ser for seg en aktiv pensjonisttilværelse med reiser og hobbyer, men hvordan skal de få råd til det? Mange tenker ikke over hvor stor betydning pensjonen fra arbeidsgiver har i forhold til hvor mye de har å rutte med som pensjonist.

+

Snart kan du forvalte dine egne fripoliser!

Over 800 000 nordmenn har en fripolise, og nå kan det snart være mulig for deg å forvalte din egne fripoliser – noe som igjen kan føre til en høyere pensjon for veldig mange.

+

Lite tidliguttak av tjenestepensjon fra arbeidsgiver

Fra 01.01.2011 ble det lov til å ta ut tidligpensjon fra 62 år i private tjenestepensjonsordninger, eventuelt i kombinasjon med videre arbeid, uten at pensjonen avkortes mot arbeidsinntekt. Videre kan tidliguttak fra private ordninger kombineres med tidliguttak av alderspensjon fra folketrygden og AFP i privat sektor.

+

Ny AFP – hva innebærer det?

I forbindelse med pensjonsreformen er AFP-ordningen i privat sektor helt omdannet fra og med 1. januar 2011. Den gamle AFP-en, hvor ytelsene opphører ved 67 år, fases ut i årene 2011-2015. I dette blogginnlegget tar vi for oss den nye AFP-ordningen for privat sektor.