Viser 20 innlegg i kategorien Fra arbeidsgiver.
+

Utbetaling fra pensjonskapitalbevis

Spørsmål: Jeg er en dame på 62 år som har to pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere. Jeg har lært at man får utbetaling over minimum 10 år fra slike pensjonskapitalbevis. Det ene beviset har en kapital på ca kr 14 000 og det andre har en kapital på ca kr 32 000. Hvis disse skal utbetales over 10 år blir det jo svært lav månedlig utbetaling. Kan jeg slå disse sammen eller kan jeg få en kortere utbetalingstid siden summene er så lave?

+

Medlemsinnskudd på bedriftsbetalt pensjonsordning

Spørsmål: Jeg jobber i en bedrift som kun har obligatorisk tjenstepensjon (OTP). Kan vi ansatte spare i tillegg inn på samme pensjonskonto, for eksempel 2 % ekstra av lønn?  Vi er noen  kolleger som vurderer dette.

+

Pensjonsuttak og den nye pensjonsreformen

Spørsmål: Jeg er 63 år i 2011 og forstår det slik at jeg kan ta ut pensjon samtidig med at jeg fortsetter å jobbe 100 %. Bedriften jeg jobber i nå har en innskuddspensjonsavtale for alle ansatte, som for en del år siden ble omdannet fra en ytelsespensjonsavtale. Fra ytelsespensjonsavtalen mottar jeg årlig en utskrift som heter fripolise. Jeg har også 2 fripoliser fra tidligere arbeidsforhold. Kan jeg nå ta ut pensjon også fra fripolisene mine selv om det står utbetaling fra 67 år?

+

Kombinerte karrierer i både offentlig og privat sektor

Pensjonsordningene i privat og offentlig sektor har alltid vært ulike, men etter at pensjonsreformen trådte i kraft er de enda mer ulike enn før. Det gir en innlåsningseffekt i stedet for oppmuntring til å krysse mellom sektorene.

1

Nå kan du ta ut pensjon fra jobben fra du fyller 62 år – selv om du jobber der

Pensjonsreformen trer i kraft for fullt nå fra årsskiftet. Da kan alle ta ut pensjon både fra folketrygden og fra pensjonsordningen vi har på jobben fra vi fyller 62 år selv om vi fortsatt jobber.

+

Til alle godt voksne arbeidstakere

Du har krav på pensjonsopptjening hvis du arbeider etter at du fylte 67 år. Dette gjelder både folketrygden og pensjonsordningene gjennom arbeidsgiveren din.

+

Bytte jobb? Sjekket hvor god pensjonsordningen er?

Alle ansatte som jobber mer enn 20 % stilling har krav på en pensjonsordning gjennom jobben. Det er stor forskjell på hvor god pensjonsordningene er.

+

Hva skjer med alderspensjonen din hvis du blir syk?

Blir du meldt ut av pensjonsordningen og må du selv fortsette innbetalingen til du blir pensjonist? Nei. Hvis du blir syk, kan ikke din arbeidsgiver melde deg ut av pensjonsordningen. Hvis du blir langtidssyk over 12 måneder skal du heller ikke meldes ut av pensjonsordningen.

+

Er du en av de heldige som har AFP – pass på at du ikke mister den

AFP står for avtalefestet pensjon, og er en pensjon som utbetales i tillegg til det du får fra folketrygden. Men det er et par vilkår som må oppfylles. Pass på at du ikke mister AFP’en din.

+

Har du flere fripoliser bør du slå de sammen

De fleste av oss bytter jobb en eller flere ganger i livet. Når vi slutter i jobben får vi med oss et bevis som kalles fripolise.