Viser 11 innlegg i kategorien Info om din pensjon.
Sparing til pensjon (Illustrasjonsbilde: Shutterstock)
+

Investeringsvalg og avkastning

Vi i SpareBank 1 er svært komfortable med å ha levert bransjens beste avkastning på pensjon, før gebyr og honorar, de siste 5 årene. Men det bekymrer oss at så mange ikke har tilpasset sin pensjonsprofil.

+

Hvem tar ut pensjon etter ny pensjonsreform?

1. januar 2011 ble den nye pensjonsreformen innført. Reformen omfatter blant annet  muligheten til å ta ut helt eller delvis pensjon fra både folketrygden og arbeidsgiver fra fylte 62 år, i kombinasjon med en ny livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) og rett til redusert arbeidstid . Hva er tendensene så langt?

+

Pensjonsfelle: Ikke slutt i jobben før du har søkt om uttak av AFP

Det finnes en del pensjonsfeller du ikke bør gå i. Mange av disse er knyttet til AFP. Har du planer om å slutte i jobben og bli pensjonist bør du lese denne bloggen.

+

Pensjonsfelle: Delvis uførhet og AFP

Det finnes en del pensjonsfeller du ikke bør gå i. Mange av disse er knyttet til AFP. Er du delvis ufør og nærmer deg 62 år bør du lese denne bloggen.

+

Pensjonsfelle: Sluttpakker

Det finnes en del pensjonsfeller du ikke bør gå i. En av fellene kan oppstå hvis du får sluttpakke hos tidligere arbeidsgiver.

+

Pensjonsfelle: Ansiennitetskrav for AFP i privat sektor

Pensjon er det du skal ha å leve av i fremtiden. Pensjon kan komme fra flere kilder og har ulike vilkår for at du skal få utbetaling. Det finnes feller du bør unngå.

+

Har du lastet ned appen om pensjonen din?

Appen er tilgjengelig for både iPhone og Android og gir deg informasjon om din pensjon og alle valgmulighetene du nå har fått.

+

De nye skattereglene for pensjon

Pensjonsreformen har trådt i kraft og vi har nå rett til å kombinere jobb og uttak av pensjoner fra vi fyller 62 år. Det gjorde det nødvendig å skille skattereglene for pensjon fra andre inntekter. I denne bloggen forklarer jeg de nye skattereglene for pensjon.

2

Pensjonskontoen din i folketrygden

Pensjonsreformen har trådt i kraft og vi har alle fått en pensjonskonto. Har du sett hvor mye som står på din pensjonskonto?

+

Vet du hva du vil få å leve av som pensjonist?

Hva vi vil få i pensjon er vesentlig for hvordan vår pensjonstilværelse blir, og hvilke drømmer vi får råd til å realisere. Da er det overraskende at tre av fire ikke har satt seg inn i hva de vil få å leve av som pensjonister.