Viser 132 innlegg i kategorien Pensjon.
Ny aldersgrense 70 eller 72 år?
+

Dette må du vite om de nye aldersgrensene i arbeidsmiljøloven

I dag er bedriftsintern aldersgrense hos de aller fleste bedrifter 67 år, bortsett fra de med særaldersgrenser. I april 2015 vedtok Stortinget endringer i arbeidsmiljøloven. Her er de viktigste endringene om aldersgrenser som bedriften må vite om.

+

Ulovlig med bedriftsintern aldersgrense lavere enn 70 år

I mars vedtok Stortinget den nye arbeidsmiljøloven til tross for motstand fra både NHO og LO. Fra 1. juli 2016 vil det være ulovlig å ha bedriftsinterne aldersgrenser lavere enn 70 år, såfremt det ikke er begrunnet i en helse- og sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen. Aldersgrensen i arbeidslivet er samtidig hevet fra 70 til 72 år.

+

Mulighet for økt sparing og bedre pensjon

Fra 01.01.2014 fikk vi et nytt regelverk med nye sparesatser for bedrifter med innskuddspensjon. Nå kan din bedrift øke sparingen og selv en liten økning i sparingen kan gi store utslag i pensjonsutbetalingen.

+

Ny ytelsesbasert alderspensjon vil ikke bli vedtatt

Banklovkommisjonen har utredet om det er ønskelig og mulig å etablere en form for ytelsesbasert kollektiv alderspensjon tilpasset ny alderspensjonsopptjening i folketrygden.

Penger
+

Pensjon eller lønn? Ja takk, begge deler

Nordmenn ønsker å ha god råd som pensjonister. Undersøkelser viser at vi ønsker å ha minst 70 % av lønna i pensjon for å få en god pensjonisttilværelse.

+

Spar skatt og reduser pensjonskostnadene samtidig

Bedrifter har mulighet til å spare skatt for 2014 ved å foreta ekstra innbetaling til innskuddsfondet innen utgangen av mars 2015.

Sparing til pensjon (Illustrasjonsbilde: Shutterstock)
+

Investeringsvalg og avkastning

Vi i SpareBank 1 er svært komfortable med å ha levert bransjens beste avkastning på pensjon, før gebyr og honorar, de siste 5 årene. Men det bekymrer oss at så mange ikke har tilpasset sin pensjonsprofil.

+

Statsbudsjettet 2015: Kraftig økning av utgifter til uføretrygd og alderspensjon

Ny uføretrygd trår i kraft fra 2015. En av flere endringer er at uføretrygd nå skal skattlegges som arbeidsinntekt, og her kompenserer man ved å øke utbetalingene. Men det er utgiftene til alderspensjon som stiger kraftigst.

Konvertering av fripolise (Foto: Christopher Meder/Shutterstock.com)
+

Nye lovregler om fripoliser

Finansdepartementet har besluttet at fripoliser med garantirente kan omgjøres til fripoliser med investeringsvalg fra og med 1. september i år.

+

Ny lov om uføretrygd fra 2015

Alle som i 2014 mottar uførepensjon blir berørt når nytt regelverk trår i kraft fra nyttår. Det blir også enklere å kombinere arbeid med uføretrygd. Her finner du informasjon om hva dette betyr i praksis.