Viser 132 innlegg i kategorien Pensjon.
+

Bedre pensjonsordning med enkle grep

Nå kan bedriften enkelt få en bedre pensjonsordning, men ansatte kan også selv få bedret sin pensjon med enkle grep.

+

LOs pensjonskrav utsatt i 2 år

Den varslede storkonflikten om pensjon er utsatt. NHO er tilfreds med at det ikke ble avtalt tariffesting av pensjon og at bedriftene fortsatt har styringsrett over tjenestepensjonsordningen. Hadde LO fått det som de ønsket ville det påført bedriftene økte kostnader og en svekket økonomisk bæreevne iflg. NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Tjenestepensjon (Foto: SpareBank 1)
+

På tide å fete opp tjenestepensjonen?

Det er ikke bare selvangivelsen som kommer i posten i disse dager – over en million arbeidstakere i privat næringsliv får også årsoppgave fra pensjonsleverandøren sin. Den viser avkastning på tjenestepensjonen og hvordan disse pengene er investert.

https://pressesenter.sparebank1.no/2014/02/2-5-millioner-nordmenn-aner-ikke-hva-de-far-i-pensjon/
+

Vet du hva du får i pensjon?

Nærmere 70 prosent av Norges befolkning over 18 år vet ikke hva de vil få i pensjon fra folketrygden og fra pensjonsordningen på jobben. Det viser en fersk undersøkelse fra Respons analyse og SpareBank 1. Dette betyr at hele 2 av 3 voksne ikke aner hvordan privatøkonomien blir den dagen de de skal leve av pensjon og ikke lønn.

+

Får din bedrift overskudd i 2013?

Du kan fortsatt redusere skatten med innbetaling til pensjonsavtalen, men det begynner å haste!

Avkastning på innskuddspensjon
+

Stor variasjon i avkastningen på innskuddspensjon

2013 var et godt år i aksje- og obligasjonsmarkedet. Det førte til god avkastning på pensjonskontoen for de som tok sjansen på økt risiko og høy aksjeandel i sine pensjonsporteføljer.

Pensjon
+

Bedre pensjonsordning for bedriftens ansatte

Nå kan bedrifter ordne pensjonsløsninger for sine ansatte som er fullt på høyde med ytelsespensjon. Ansatte i private bedrifter kan få kjempepensjon – men bedriftene bestemmer selv hva de tilbyr sine ansatte.

Få bedre pensjonssparing på jobben
+

Nå kan du få bedre pensjonssparing på jobben

Fra i år kan norske arbeidsgivere heve pensjonssparingen for sine ansatte.

Ny lov om tjenestepensjon er vedtatt (Foto: Shutterstock)
+

Ny lov om tjenestepensjon vedtatt – hvilke konsekvenser har det for din bedrift?

Ny lov om tjenestepensjon med forskrifter ble endelig vedtatt i Statsråd på Slottet fredag 13 desember. Med de nye forskriftene på plass har bedrifter som har innskuddspensjon fått en unik mulighet til å tilpasse sin pensjonsavtale til ny folketrygd som kom i 2011. Samtidig må alle bedrifter endre sine avtaler i innen 31.12.2016.

Nye sparesatser for innskuddspensjon fra 1. januar (Foto: Shutterstock)
+

Nye sparesatser for innskuddspensjon for bedrifter blir innført fra 01.01.2014. Hvilke utslag kan det gjøre for pensjonen?

For å illustrere mulige konsekvenser av de nye sparesatsene som er vedtatt sammenlignet med de gamle, vil jeg i dette innlegget vise dette med eksempler.