Viser 2 innlegg i kategorien Selvstendig næringsdrivende.
+

Pensjonssparing med skattefradrag for selvstendig næringsdrivende – Superlønnsomt eller pensjonsfelle?

Kun 10 % av de ca 336.000 selvstendig næringsdrivende i Norge er klar over at de kan spare til pensjon med skattefradrag. I dag kan det spares inntil 4 % av lønn mellom 1 og 12 G til fremtidig pensjon, og det kan samtidig tilknyttes en uførepensjonsforsikring som det også gis fradrag for.

+

Pensjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere vil kun ha folketrygden å leve av fordi de ikke er klar over muligheten de har til å tegne samme pensjonsordning som bedriftene.