Viser 10 innlegg i kategorien Uførepensjon.
+

Tikkende pensjonsbomber kan gi reduserte velferdstilbud i norske kommuner

Tikkende pensjonsbomber kan gi reduserte velferdstilbud i norske kommuner, og vi vil få et dramatisk pensjonsoppgjør i offentlig sektor i 2016

+

Ny lov om uførepensjon innføres for private bedrifter 01.01.2016

Den nye uførepensjonsloven for private bedrifter har nye beregningsregler og ingen krav til tjenestetid. Loven er ment å gi en uføredekning som ligger nært opp til uførepensjonen i offentlig sektor.

+

Ny lov om uføretrygd fra 2015

Alle som i 2014 mottar uførepensjon blir berørt når nytt regelverk trår i kraft fra nyttår. Det blir også enklere å kombinere arbeid med uføretrygd. Her finner du informasjon om hva dette betyr i praksis.

Nå skal det lønne seg å jobbe (Foto: Shutterstock)
+

Det skal lønne seg å jobbe

Banklovkommisjonen la onsdag 4. desember frem sitt lovforslag for uførepensjon i privat tjenestepensjon. Forslaget er tilpasset folketrygdens nye uføretrygd. Begge regelverkene ventes å tre i kraft fra 2015. For bedriftene blir det fortsatt frivillig å tilknytte uførepensjon.

+

Uførebombe i 2014!

Vi får 11 000 flere uføre i Norge i løpet av 2014. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson kaller det en uførebombe.

+

62 år i full jobb og har startet uttak av alderspensjon. Hva skjer hvis jeg blir syk?

Som følge av ny pensjonsreform har du nå mulighet til å starte uttak av pensjonsbeholdningen din ved 62 år, samtidig som du fortsatt står i arbeid. Men hva vil skje hvis du blir syk?

+

Ny uførereform – men ikke med det første

27. mai leverte regjeringen forslag til ny uføretrygd. De nye reglene vil berøre fremtidige mottakere av uføretrygd, men også de som er mottakere av uførepensjon i dag. Noen umiddelbare endringer blir det ikke. Det er foreslått at de nye reglene først skal tre i kraft i 2015. 

+

Utmelding av kollektiv uførepensjonsavtale ved skifte av jobb

Spørsmål: Jeg er 45 år og har nettopp skiftet jobb og min nye arbeidsgiver har kun en obligatorisk tjenestepensjonsordning (OTP) for de ansatte. Min tidligere arbeidsgiver hadde en innskuddspensjonsavtale med 5 % sparing og hadde også en kollektiv uførepensjonsordning tilknyttet.  Kan jeg fortsette å betale på uførepensjonsavtalen privat?

+

OTP og uførepensjon

Spørsmål: Bedriften jeg jobber i har etablert en obligatorisk pensjonsordning (OTP).  Betyr det at vi også har uførepensjon?

+

Uførepensjon – hvordan virker den?

Jeg har fått følgende spørsmål: “Jeg har vært sykemeldt i snart 12 måneder, og bedriften jeg jobber i har tilknyttet uførepensjon til pensjonsordningen. Hvordan virker den og når får jeg utbetaling fra den?”