Viser alle innlegg tagget med landbruk.
+

God stemning på landet

Investeringsviljen i landbruket er god, og den lave renta er med å bedre økonomien i investeringene. Optimismen synes størst innen storfekjøtt og melk.

+

Gårdbrukeren er gårdens viktigste ressurs

Framtidens bruksstruktur er tilpasset gårdbrukernes arbeidskapasitet, interesser og ønsket livsstil. Hvilken hverdag vil du ha, hva brenner du for og hva er dine styrker? Teknologi tilpasses bruksstrukturen, og ikke omvendt.

+

Hederskveld for kvinner i landbruket

Damene i landbruket fortjener å bli gjort stas på, og derfor inviterte vi til helkveld i sommerteltet på Felleskjøpet på Steinkjer. Femti damer kom for moteshow med Traktorpikene og stilforedrag fra Monika Viken Leithe, odelsjente, grûnder, stilcoach og daglig leder av Ellemelle i Namsos.

+

Trøndersk næringsliv ser positivt på fremtiden

Undersøkelsen vi bestilte og fikk utført av Sentio i 2016 viser tydelig hvilke forventninger bedriftsledere i Trøndelag har til omsetning for året. Utsiktene til å ansette flere og til lønnsomhet går litt ned i Sør-Trøndelag sammenlignet med året før, men i Nord-Trøndelag går alle piler imidlertid til værs.

+

Du har helt sikkert forsikret traktoren din, men har du forsikret det viktigste?

Visste du at risikoen for å bli ufør er 28 ganger høyere enn risikoen for brann hjemme i egen bolig?

Landbruk (Foto: Shutterstock)
+

Årets bransjeanalyse for landbruk

Hvert år utarbeider bransjeansvarlig for landbruk i banken en analyse av landbruket, med en oppsummering av fjoråret og forventninger til muligheter og utfordringer fremover.

+

På tide å vurdere fastrente?

Dersom du ønsker forutsigbare låneutgifter, kan fastrentelån være noe for deg. Når du tar opp et fastrentelån binder du renta på gårdslånet for en valgt periode, som oftest fem eller ti år.

+

Økonomisk trygghet og handlefrihet

Over 60 000 av oss rammes av kritiske sykdommer hvert år. En alvorlig sykdom kan medføre dramatiske endringer i livssituasjonen for den som rammes, og da er økonomiske bekymringer det siste man trenger.

Overdragelse av gårdsbruk
+

Nye regler ved eierskifte på gårdsbruk

Det nye regelverket vil sannsynligvis føre til at takstene på eiendommene vil øke og gaveandelen bli høyere. Det er viktigere enn noen gang at søsken er orientert og har kjennskap, slik at man unngår familiekonflikter rundt eierskifte.

+

Norsk mat på fremmarsj!

Vi har aldri vært så matopptatte som vi er nå. Dette er en påstand som møter deg fra mange hold, og den stemmer!