Viser alle innlegg tagget med pensjonsfelle.
+

Pensjonsfelle: Ikke slutt i jobben før du har søkt om uttak av AFP

Det finnes en del pensjonsfeller du ikke bør gå i. Mange av disse er knyttet til AFP. Har du planer om å slutte i jobben og bli pensjonist bør du lese denne bloggen.

+

Pensjonsfelle: Delvis uførhet og AFP

Det finnes en del pensjonsfeller du ikke bør gå i. Mange av disse er knyttet til AFP. Er du delvis ufør og nærmer deg 62 år bør du lese denne bloggen.

+

Pensjonsfelle: Sluttpakker

Det finnes en del pensjonsfeller du ikke bør gå i. En av fellene kan oppstå hvis du får sluttpakke hos tidligere arbeidsgiver.

+

Pensjonsfelle: Ansiennitetskrav for AFP i privat sektor

Pensjon er det du skal ha å leve av i fremtiden. Pensjon kan komme fra flere kilder og har ulike vilkår for at du skal få utbetaling. Det finnes feller du bør unngå.