Viser alle innlegg tagget med uførepensjon.
+

- Om du ikke klarer gjeld og forsørgerbyrde på beregnet uføretrygd bør du ha uføreforsikring

Uføreforsikringer er blant forsikringene bransjen gjerne anbefaler deg som kunde, men er det slik at «alle» trenger en uføreforsikring?

+

Du har helt sikkert forsikret traktoren din, men har du forsikret det viktigste?

Visste du at risikoen for å bli ufør er 28 ganger høyere enn risikoen for brann hjemme i egen bolig?

+

Ny lov om uførepensjon innføres for private bedrifter 01.01.2016

Den nye uførepensjonsloven for private bedrifter har nye beregningsregler og ingen krav til tjenestetid. Loven er ment å gi en uføredekning som ligger nært opp til uførepensjonen i offentlig sektor.

+

En av Norges beste barneforsikringer – når det virkelig gjelder :)

Norsk Familieøkonomi har nettopp gjennomført sin årlige sammenligning av barneforsikringer. SpareBank 1 får et stort smilefjes – og har “meget gode dekninger”. Samtidig opplyses det om at vi har den dyreste forsikringen. Hvorfor er det sånn?

+

Nye regler for uførepensjon i 2015

Regjeringen foreslår at de nye uførepensjonene ikke skal ha krav til tjenestetid. Det blir også helt nye regler for hvordan ytelsen skal beregnes.

+

Er du gift, og har AFP, uførepensjon eller alderspensjon?

Og du tror alt er greit på selvangivelsen din? Kanskje har du kun mottatt selvangivelsen elektronisk også, og stoler på at alt er i skjønneste orden.

Ta likevel en ekstra titt, og da på selve utkastet til skatteoppgjør.

+

Statsbudsjettet 2015: Kraftig økning av utgifter til uføretrygd og alderspensjon

Ny uføretrygd trår i kraft fra 2015. En av flere endringer er at uføretrygd nå skal skattlegges som arbeidsinntekt, og her kompenserer man ved å øke utbetalingene. Men det er utgiftene til alderspensjon som stiger kraftigst.

+

Klarer du deg med halv inntekt?

Hvis du blir arbeidsufør vil du ikke få samme inntekt som når du er i arbeid. Det er flere hendelser som gjør at du kan blir arbeidsufør; sykdom eller ulykke. Den “nye” situasjonen vil være tøff i seg selv – og enda tøffere om du får halvert inntekten med utbetaling kun fra folketrygden.

+

Ny lov om uføretrygd fra 2015

Alle som i 2014 mottar uførepensjon blir berørt når nytt regelverk trår i kraft fra nyttår. Det blir også enklere å kombinere arbeid med uføretrygd. Her finner du informasjon om hva dette betyr i praksis.

Kan du leve med halv lønn?
+

Kan du leve med halv lønn?

Blir du syk eller utsatt for en ulykke, og må slutte å jobbe vil du ikke lenger få lønnen som du har i dag. Å bli arbeidsufør kan faktisk bety halvering av lønn, men utgiftene dine halveres ikke. Heldigvis finnes det løsninger!